9,5 °C

Ergernis FNP over toeristische campagne

zo 15 november 2020 21.19 uur

DOKKUM - De FNP Noardeast-Fryslân is geschrokken van een nieuwe toeristische campagne om meer toeristen naar Noordoost Friesland te trekken. Het betreft een campagne van Merk Fryslân en RMT. "Yn de kampanje wurdt de Fryske taal meden en krekt dien of leit Noardeast-Fryslân oan de ein fan de wrâld. Dêrneist wurde streeknammen konstruktyf ferhollânske. Noardeast-Fryslân wurdt Noordoost-Friesland en Fryslân wurdt Friesland. De toerist dy't hjirhinne moat kin him neffens de webside mar klearmeitsje foar in barre tocht en moat it koelboks mei iten en drinken meinimme." zo laat raadslid Aant Jelle Soepboer weten.

Mienskipsjild
Merk Fryslân en stichting Regiomarketing (RMT) worden betaald met gemeentelijke en provinciale subsidies: "dan meie wy der ek wat fan ferwachtsje," zo vindt Soepboer. De FNP fractie heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân. De FNP hoopt dat de campagne bijgestuurd kan worden.

De FNP vindt dat de campagne meer zelfvertrouwen moet laten zien. "Werom moatte stereotypen fan Fryslân sa bekrêftige wurde wylst wy san soad moais te bieden ha" aldus woordvoerder Soepboer.

 

Regionaal nieuws

9,5 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.