12.3 °C

© WâldNet

Sportcafé en horeca vinden elkaar, nu politiek nog

wo 09 september 2020 16.40 uur

BURGUM - Uitbater van het sportcafé, FC Burgum, en de lokale horeca vonden deze zomer al een oplossing voor het schenken van alcohol. Dat blijkt uit navraag van deze site bij de betrokkenen. Er ontstond in de afgelopen weken enige ophef nadat het gemeentebestuur de kantines in sporthallen een 'onbeperkte' mogelijkheid wil geven voor alcoholgebruik. Het zou namelijk wel eens het einde kunnen betekenen voor cafés in Burgum.

Het beeld dat de biertap altijd opengaat is een onjuist beeld. Voorzitter Dirk van der Woude van FC Burgum laat weten: "Op it momint dat der gjin sport is nei it fuotbal, dan giet it sportcafé nei 19.00 oere gewoan ticht. Us frijwilligers wolle ek gewoan nei hús." Voor de sportclubs die 's avonds in de sporthal sporten, moet alleen een oplossing komen. Zij maakten voorheen gebruik van Time Out, de kantine in de voormalige sporthal. In de nieuwe situatie is er sprake van één sportcafe (samenvoeging van Time Out, VV Bergum en BCV).

Op het gemeentehuis in Burgum vond maandagavond voor het eerst een overleg plaats tussen alle betrokken partijen én het gemeentebestuur. Aly Meindertsma (regiomanager bij Koninklijke Horeca Nederland) was ook aanwezig bij het overleg. Zij wijst erop dat een sportcafé met vrijwilligers werkt en veel lagere kosten heeft dan de horeca. "De ferromming op saterdeijûn nimt in pear belangrike oeren ôf fan de lokale horeka om de boel draaiende te hâlden". Ze benadrukt ook dat het drinken van een biertje na een wedstrijd echt geen probleem is voor de lokale horeca.

Oplossing: convenant met schenkstop
Dirk van der Woude van FC Burgum laat weten dat er deze zomer al afspraken zijn gemaakt met de lokale horeca. Deze worden nu vastgelegd in een convenant. "Wy wolle elkoar net bekonkurrearje." Het basisidee is dat alles eigenlijk blijft zoals het is. Na de voetbalwedstrijd kan het publiek en spelers genieten van een biertje. De biertap gaat vervolgens rond 19.00 uur dicht en dan volgt er een schenkstop. Mensen die dan wat willen eten of drinken kunnen dan naar de lokale horeca gaan.

Als bijvoorbeeld die avond de korfbalclub een wedstrijd heeft dan gaat het sportcafé rond 21.00 uur weer open. De zaalsporters kunnen bovendien meedraaien in bardiensten en krijgen daaruit ook wat inkomsten. Bovendien worden de nieuwe sporters niet geconfronteerd met een drinkend gezelschap in de kantine. Ook de vergadering, die als sportactiviteit wordt gerekend, kan om Van der Woude geschrapt worden.

Meindertsma vindt het convenant een mooie oplossing: "Op dizze manier komme wy der wol út en dan is in oanpassing fan de APV net nedich."

Burgemeester Gebben laat weten dat het overleg met de horeca veel eerder zou plaatsvinden maar dat het uiteindelijk niet lukte om iedereen aan tafel te krijgen. Dit kwam mede door de vakantietijd. Gebben ziet het convenant en het raadsvoorstel als twee losse dingen waardoor het convenant niet is 'meegenomen' in het raadsvoorstel. Doordat het gesprek en aanvraag van de vergunning laat zijn opgestart, verscheen het raadsvoorstel zo laat op de agenda. "De aanpassingen zoals voorgesteld zijn nodig om - conform wens van de raad - een brede sportkantine in plaats van een voetbalkantine te realiseren."

Situatie in Eastermar en Oentsjerk
De aanpassing van de regels moeten ook gaan gelden voor Eastermar en Oentsjerk. De gemeente wil met de nieuwe regels een eenduidige APV welke ook gehandhaafd kan worden. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat in deze twee dorpen al regelmatig de hele avond alcohol werd geschonken. Er is wel een exploitatievergunning aanwezig maar het is niet verwerkt in de APV.

Politiek donderdag aan zet
Hoe de regels nu aangepast moet worden, is aan de politiek. Donderdag 10 en 17 september gaan raadsleden met elkaar in debat tijdens een raadsvergadering. Ook zullen meerdere betrokkenen inspreken om de raadsleden van advies te voorzien.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws