14,4 °C

Welstandseisen Middelgeast Boornbergum versoepeld

do 27 augustus 2020 09.55 uur

BOORNBERGUM -

Smallingerland wil de welstandscriteria voor het nieuwbouwplan Middelgeast in Boornbergum aanpassen. De bestaande eisen zijn in 2015 vastgesteld, maar passen niet meer bij de actuele ontwikkelingen en de te realiseren nieuwbouw. De voorgestelde wijzigingen in welstandsnota liggen ter inzage.

De bouw van woningen met dwarskappen aan de Middelgeast is momenteel niet toegestaan en dat blijft zo. Daarmee wil de gemeente een half open beeld bewaren en dan met name voor de tussengelegen kavels. Op de hoeklocaties zijn dwarskappen 'wel voorstelbaar, maar alleen als dit een sterke overhoekse uitstraling met een kopgevel oplevert'. De verhouding van voorgevel tot langsgevel van 1:1,5 wordt losgelaten. Dat geldt ook voor de maximale voorgevelbreedte en de verplichte verticale gevelindeling.

Burgemeester en wethouders willen de aansluiting met de bestaande bebouwing aan de Nijewei in bouwmassa en kapvorm zoeken. Bewoners mogen dan zelf een eigentijdse gevelindeling bedenken. "We willen daarmee onnodig historiserend bouwen voorkomen", aldus het college. De zogeheten ‘witte schimmel’ aan de rand van Boornbergum is verboden. Gevels mogen alleen donker tot middentoon zijn. Lichte kleuren blijven uitgesloten.

Meer informatie op:

https://smallingerland.raadsinformatie.nl/document/9020055/2/BKP%20voor%20gemeenteraad

 

Regionaal nieuws

14,4 °C

3 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.