0,5 °C

Fotograaf: Daniël Hartog

Start met versterking 47 km Waddenzeedijk

za 15 augustus 2020 16.56 uur

MODDERGAT -

Wetterskip Fryslân start de verkenning om de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer te versterken. De komende periode kijkt het waterschap samen met de omgeving welke oplossingen er zijn om de dijk te versterken in combinatie met het verbeteren van het landschap en de natuur. Het startdocument voor de verkenning ligt vanaf 17 augustus ter inzage.

Aanpak 47 kilometer Waddenzeedijk
Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Hierdoor voldoet de dijk in de toekomst niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom versterkt het waterschap tussen Koehool en Lauwersmeer de dijk over een lengte van 47 kilometer. "We staan voor een zeer grote en uitdagende opgave, waarbij we hebben gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak." aldus Bé de Winter, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.

Er wordt gekeken naar de waterveiligheid, duurzaamheid en de kansen die er in het gebied zijn. Dit moet leiden tot een voorkeurstracé waarover in 2021 een besluit wordt genomen. Daarna worden de plannen uitgewerkt en voorbereid.

Het startdocument ligt van 17 augustus tot 28 september 2020 ter inzage op www.waddenzeekust.nl. In deze periode kan men een zienswijze indienen.

 

Regionaal nieuws

zaterdag 16 januari

Schoorsteenbrand in Gorredijk