8,9 °C

Verkeersveiligheid Haadwei na zomer aangepakt

wo 03 juni 2020 15.55 uur

DAMWâLD -

Het college van B&W van de gemeente Dantumadiel wil na de zomer starten met een verbetering van de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei in Damwâld. Veel mensen klaagden (zie video uit 2018) over de nieuwe weg en een bureau deed daarop in 2019 een onderzoek naar de leefbaarheid op en rond de Haadwei.

Tussen 9 december en 6 januari konden inwoners een reactie geven op het evaluatierapport van het bureau. Het college heeft de evaluatie en reacties van inwoners zorgvuldig bestudeerd en heeft inmiddels een pakket maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad hierover op 30 juni een besluit neemt.

'Onveilig en onoverzichtelijk'
De meeste reacties gingen over de Haadwei als geheel, gevolgd door reacties over het kruispunt bij het winkelcentrum, de kruisingen met de Foarwei, Badhúswei, de Willemstrjitte en de Achterwei. Inwoners noemden de onveiligheid vanwege te hoge snelheid van het verkeer en de onduidelijke en onoverzichtelijke (voorrangs)situaties. In veel reacties werd opgeroepen de rotondes terug te brengen.

Over het algemeen vindt men de inrichting van de Haadwei mooier dan voorheen, maar het sluipverkeer dat sinds de herinrichting in de woonstraten wordt gezien, de hoge snelheid op het zuidelijk deel, geluidhinder en trillingen bij de klinkerbestrating en fietsers op de rijbaan zorgen voor een gevoel van onveiligheid.

Wethouder Kees Wielstra zegt veel van de zorgen en klachten te begrijpen. "Bij het ontwerp is gekozen voor een shared-space oplossing. Een inrichting die vooral bedoeld is voor verblijf. Nu blijkt dat de verkeersdruk op de Haadwei toch een stuk groter is dan verwacht, zie je dat vooral op de kruisingen vaak ongewenste situaties voorkomen. Die knelpunten gaan we zoveel mogelijk oplossen."

Maatregelen gefaseerd uitgevoerd
De maatregelen worden in drie fasen uitgevoerd omdat er momenteel niet genoeg geld is. Eerst wordt er een 30 km zone ingesteld op de Haadwei t/m de Badhúswei en snelheidremmende maatregelen nemen. Ook komt het college tegemoet aan de zorgen van personeel, ouders en kinderen van de nieuwe Campus door het kruispunt Haadwei – Badhúswei onder handen te nemen: dit wordt verhoogd en verkleind.

Op het zuidelijke deel van de Haadwei wordt een smiley ingezet zolang hier geen maatregelen zijn getroffen. Snelle fietsers en bromfietsen worden bovendien naar de rijbaan verwezen. De gemeente organiseert een rijvaardigheidsdag waar ervaren rij-instructeurs bestuurders kunnen helpen bij het rijden op en rond de Haadwei.

De tweede fase voorziet in een aantal maatregelen ter ondersteuning van de 30 km zone. De derde fase bevat maatregelen voor de 30 km zone op de Conradi Veenlandstrjitte bij het winkelcentrum, onderzoek naar het doorgaand verkeer op de Haadwei en de reconstructie van de Haadwei buiten de bebouwde kom.

 

Regionaal nieuws

8,9 °C

5 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.