1,8 °C

Veiligheidsregio kost geld, maar 'doet goed werk'

wo 20 mei 2020 11.45 uur

DRACHTEN -

De Veiligheidsregio Fryslân doet tijdens de coronacrisis ontzettend goed werk, maar een verlies van 524.000 euro in 2019 is "wel heel veel geld". Met die constatering kwam Annelies Kramer van Smallingerlands Belang dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst van gemeenteraadsleden. Voor uiteenlopende initiatieven heeft de organisatie de komende jaren meer geld nodig. De kosten voor de bestrijding van de coronacrisis komen daar nog eens bovenop.

"We hebben nog geen idee welke invloed de coronacrisis voor de Veiligheidsregio Fryslân heeft; voor de personele bezetting en de financiën. Dat willen we wel graag weten", bracht Robbert Kooistra van de ChristenUnie dinsdag tijdens een bijeenkomst van raadsleden naar voren. Veiligheidsregio-directeur Jan Oostinga bevestigde dat de kosten enorm zijn, maar dat niet alle uitgaven op de gemeenten worden afgewenteld. Het rijk betaalt bijvoorbeeld voor een zogeheten inventarisatiemodel, dat onder leiding van de Friezen door alle veiligheidsregio’s in Nederland wordt opgezet. Het rijk heeft er om gevraagd en betaalt ook.

Van alles komt er in de coronacrisis op de Veiligheidsregio Fryslân af. De GGD bijvoorbeeld is druk met bron- en contactonderzoek, terwijl ook het landelijk testbeleid van het RIVM wordt uitgevoerd. Daarnaast is het informeren van de Friezen arbeidsintensief. De coronacrisis met zijn reisverbod brengt ook mee dat de opbrengsten van reizigersvaccinaties langer zijn dan andere jaren.

In alle opzichten hakt de coronacrisis er in 2020 hard in voor de Veiligheidsregio Fryslân, die als gemeenschappelijke regeling door de aangesloten gemeenten wordt betaald. Smallingerland kreeg de begroting van 2019 voorgeschoteld, het jaar waarin een half miljoen verlies werd genoteerd. In 2018 daarentegen was er een overschot van bijna 1,9 miljoen euro.

Volgens directeur Jan Oostinga van Veiligheidsregio Fryslân is het nodig dat de basisactiviteiten van het samenwerkingsverband op orde zijn. Tot 2023 is daar een bedrag van 1,3 miljoen euro voor gereserveerd. Om de dagelijkse gang van zaken te verbeteren is de komende jaren nog eens 1,2 miljoen euro nodig. Daarbij gaat het om onder andere vernieuwing en uitbreiding van de automatisering. Per project wordt een bijdrage van de aangesloten gemeenten gevraagd.

 

Regionaal nieuws

1,8 °C

5 inbraken

13 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.