1,9 °C

Raadsbrede steun 'tegen' transformatorstation

di 19 mei 2020 20.40 uur

BURGUM -

Een raadsbrede steun was er dinsdagavond in Tytsjerksteradiel 'tegen' het transformatorstation dat mogelijk bij de Engie Centrale in Burgum komt. De ingebrachte motie van de PvdA, GroenLinks en VVD werd door het college overgenomen. In de motie 'laagfrequent geluid' (effecten op volksgezondheid, natuur, recreatie) wordt gevraagd om de effecten in te brengen als onderdeel van het (concept-) regioadvies.

Wethouder Willemsma gaf in de digitale raadsvergadering al aan mee te gaan met die motie voordat er gestemd werd. Naast Burgum zijn er nog twee zoekgebieden rondom Vierverlaten en Eemshaven, waar wordt gezocht naar een locatie voor het transformatorstation. Alle 22 raadsleden waren voor de motie.

 

Regionaal nieuws

1,9 °C

5 inbraken

13 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.