17,9 °C

De verdachte was zelf niet naar de zitting gekomen, hij kon het psychisch niet aan

Ureterper raasde als een soort Rambo door de buurt

do 21 november 2019 12.35 uur

LEEUWARDEN -

Een nu 50-jarige Ureterper joeg eind november 2016 zijn buren aan de Krúslings in Ureterp de stuipen op het lijf door met een panty over het hoofd en een zonnebril op als een soort Rambo auto’s en woningen met een klauwhamer te lijf te gaan. De man sloeg ruiten in, van de woningen en van de auto’s, en drong zelfs de woning van een van de buren binnen waar hij van alles en nog wat kort en klein sloeg.

Psychotisch
Toen de politie arriveerde, vluchtte de Ureterper zijn woning in. Uiteindelijk werd hij op de slaapkamer overmeesterd. De politiemensen die als eersten met hem in contact kwamen, hadden de indruk dat de man psychotisch was. In eerste instantie besloot het Openbaar Ministerie (OM) daarom de man niet te vervolgen, omdat zijn daden hem niet aan te rekenen waren. De buren gingen daartegen in bezwaar bij het gerechtshof, via een zogeheten artikel 12-procedure.

Bipolaire stoornis
Het gerechtshof oordeelde dat het OM de zaak toch aan de rechter moest voorleggen. De rechter zou mogelijk tot de conclusie kunnen komen dat een langdurige behandeling noodzakelijk was. Het hof bepaalde ook dat de man psychologisch onderzocht moest worden. De Ureterper blijkt aan een bipolaire stoornis te lijden. Door een opeenstapeling van factoren – veel en hard werken, slecht slapen en zijn vader die was overleden – was hij in een soort waantoestand geraakt.

Verbanden en tekens
Hij dacht dat hij in de gaten werd gehouden, hij zag overal verbanden en tekens en dacht dat hij gefilmd werd. Zelf had hij daarover gezegd dat hij de realiteit compleet kwijt was. Hij raakte steeds meer in de war en dacht dat hij opdrachten kreeg die hij beslist moest uitvoeren. Een van die opdrachten was dat hij ‘de boel’ moest vernielen. Het leverde een voor de buren angstaanjagende situatie op.

‘Ik slaan dy dea’
De buurvrouw wier hij de woning binnendrong dacht dat haar laatste uur was geslagen. Hij riep de vrouw: ‘Kom hjir, ik sla dy dea’. De man sloeg de auto van de buren total loss en richtte in de woning voor meer dan 31.000 euro schade aan. De andere buren, een bejaard echtpaar, waren uit angst de garage in gevlucht. ‘We hebben doodsangsten uitgestaan’, zei de vrouw toen ze tijdens de zitting gebruikmaakte van het spreekrecht. Het echtpaar is in therapie geweest. Ze hebben een tijdlang slecht geslapen.

Een te grote trigger
De verdachte was zelf niet naar de zitting gekomen, hij kon het psychisch niet aan. De buren zeiden dat ze te horen hadden gekregen dat de rechtszaak wellicht een te grote ‘trigger’ voor hem zou vormen. Zeer spijtig vonden de buren, ze hadden hun buurman graag rechtstreeks willen aanspreken, om duidelijk te maken wat hij hen heeft aangedaan. De Ureterper is inmiddels klinisch behandeld. Hij krijgt de juiste medicijnen en heeft met de buren gesproken. Volgens advocaat Evert Kuiters doet zijn cliënt er alles aan om niet weer in zo’n soort situatie terecht te komen. ‘Hij wil voor geen goud weer in een psychose terechtkomen’.

Gespannen situatie
De man woont weer in zijn oude woning, wat voor de buren de nodige spanningen met zich meebrengt. Het bejaarde echtpaar was van plan om te zijner tijd te verhuizen naar hun oude woonplaats Oldenzaal. Vanwege de gespannen situatie zijn ze eerder naar het oosten des lands vertrokken. De buren vragen 1250 euro smartengeld. Het bejaarde echtpaar diende een extra vordering in van ruim 21.000 euro. Het is maar zeer de vraag of er schade kan worden toegewezen.

Ontslaan van rechtsvervolging
Officier van justitie Petra van der Vliet stelde voor om de Ureterper te ontslaan van alle rechtsvervolging. De psycholoog en psychiater die met de verdachte spraken waren het erover eens dat alles wat hij heeft gedaan hem niet valt toe te rekenen. Van der Vliet kwam net als de deskundigen tot de conclusie dat zijn daden hem niet aangerekend konden worden, omdat hij handelde vanuit een psychose. Als de rechtbank tot hetzelfde oordeel komt, kunnen de schadevorderingen niet worden toegewezen. De buren kunnen de schade wel via een civiele procedure proberen te verhalen.

De rechtbank doet op 5 december uitspraak.

 

Regionaal nieuws