18,8 °C

CDA pleit voor dorpsmolens op zee

wo 13 maart 2019 14.51 uur

DRACHTEN - CDA Smallingerland hoopte met een motie de mogelijkheden voor realisatie van dorps- of wijkmolens op zee te versnellen. De partij trok haar voornemen in, nadat bleek dat ze op onvoldoende steun van andere partij kon rekenen.

Fractievoorzitter Karin van der Velde van het CDA ziet een grote opgave in de energietransitie. Op dit moment zijn windmolens op land in Friesland niet mogelijk. Bovendien zijn er grote aantallen turbines nodig voor de vraag en blijkt het lastig om plekken voor zonneweide aan te wijzen. "Eén dorpsmolen op zee produceert ongeveer driemaal zoveel energie als het totale zonnepark van Garyp, dat ongeveer 8 hectare groot is", legt ze uit. Van der Velde benadrukte dinsdagavond dat ze dorpsmolens op zee een mooie aanvulling vindt. Smallingerland als gemeente kan zo succesvol invulling geven aan haar opgave vanuit het klimaatakkoord.”

Toch liep Van der Velde tegen de nodige tegenstand op. "In de ideale wereld is dit een sympathieke motie, maar als wij ons in de bubbel van ‘wind op zee’ blijven denken, snijden we ons in de vingers. Dan worden er straks plekken voor parken aangewezen, die we niet wenselijk vinden", voorspelde raadslid Peter Lesterhuis van GroenLinks. Andere partijen denken dat het niet geheel toevallig is dat het CDA juist in verkiezingstijd met een dergelijk voorstel, vergelijkbaar met plannen van kandidaat Sander de Rouwe, komt.

Wethouder Piet de Ruiter toonde zich gematigd positief. "U kaart een bekend probleem aan. De Bank Nederlandse Gemeenten zei volmondig ja voor het financieren van iets groots en meeslepend als Friesland. Wat mij betreft moeten de inwoners eigenaar zijn van energie of land. Uw motie wekt echter de suggestie dat wind op zee stroom voor huishoudens gaat producen. Bij mijn beste weten is die stroom nu bedoeld voor de industrie. Wij zijn als Friese gemeenten hard bezig met het invullen van het energievraagstuk. Uw motie werkt mogelijk contraproductief."

Na een schorsing besloot het CDA om haar motie in te trekken. "Jammer, want we hadden graag een waardevolle invulling gegeven aan onze duurzaamheidsopdracht."

 

Regionaal nieuws