2,6 °C

Raadsgriffier Sytze Dijkstra gaat Tytsjerksteradiel verlaten, hij wordt griffier in de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân

Doeke Fokkema: 'Falboetes te gek foar wurden'

za 23 december 2017 12.39 uur

BURGUM -

De reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel begint donderdagavond zonder griffier Sytze Dijkstra. Dat heeft een reden, Dijkstra staat op de nominatie om griffier in de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân te worden en vanavond hoort hij of het doorgaat. Als hij halverwege de vergadering terugkomt, is de eerste vraag van burgemeester Jeroen Gebben: "En Sytze, hoe liket it?" Als die meldt dat het in ‘kalk en semint is’, krijgt hij van alle aanwezigen een luid applaus.

De vergadering begint traditioneel met het vragenhalfuurtje, zeg maar de rondvraag. Lamina Westerdijk (CDA) wil van wethouder Doeke Fokkema weten of een experiment in De Fryske Marren met ‘buddy’s voor ouderen’ ook hier zou kunnen. Fokkema vindt het een mooi project en meldt dat er met Kearn afspraken zijn gemaakt om hier extra aandacht aan te besteden.

Freddy de Haan (FNP) wil weten of het systeem van ‘valboetes’ voor ouderen hier ook van kracht is. Wethouder Doeke Fokkema: "Dit is fansels te gek foar wurden, dan docht it twa kear sear at jo falle." Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft een vraag over het ‘bomenbeleid’ aan de Reidfoarn in Hurdegaryp. Hessel Bouma (GBT) daarover: “Oeral wêr’t wat is moat der sjoen wurde wat der gebeure moat.” Wethouder Ellen Bruins Slot legt uit dat het gaat om overlast en draagvlak: “Grote bomen hebben grote takken en het is soms onveilig als je daar onder gaat staan.” Ze meldt dat er na april sierkersen zullen worden geplant.

Gelbrig Hoekstra (CDA) komt nog eens terug op de toegezegde ‘plus’ bij de Centrale As: “Dy plus is der noch net, wy wolle graach witte wat dy ôfspraken presys ynhâlde.” Lolkje Efdé (VVD) haalt de LC aan waarin staat dat Caparis 20 procent goedkoper zou kunnen: “Hoe is de stân fan saken?” Wethouder Ellen Bruins Slot vindt het een terechte vraag: “We zijn daarmee hard aan het werk. En die 20 procent? Ik hoop dat ze het halen, maar het is voorlopig nog toekomstmuziek. In januari gaan we de raad op de hoogte stellen.” Brigitta Scheepsma (GrienLinks) wil weten of het in onze gemeente voorkomt dat de GGZ niet of te laat hulp verleent. Wethouder Doeke Fokkema: “Ik slút dat net út.”

Daarna krijgt de raad een update over het Psy Fi festival van Theo van Gelder en spreekt de heer Kinderman in aangaande het al of niet verlenen van een omgevingsvergunning voor een pand aan de Woudweg in Noardburgum. Hij krijgt vanuit de raad de nodige steun, de raad vindt dat het beleid aangepast moet worden.

Uiteraard zou je bijna geneigd zijn te zeggen, wordt er ook weer gesproken over de verkeerssituatie bij het tunneltje in de Zomerweg. Wethouder Ellen Bruins Slot legt uit hoe het er nu voorstaat: “Om het tunneltje veiliger te maken zijn er nu 60 km borden geplaatst en er zijn adviesborden met 30 km omdat je niet door de tunnel heen kunt kijken.” Het is voor Brigitta Scheepsma (GrienLinks) duidelijk niet genoeg.

Punt 7 op de agenda geeft nog wel de nodige discussie, immers, het gaat over het sluiten van de openbare scholen van OPO Furore in Jistrum, Eastermar en Noardburgum. Dat betekent dat de vraag is of de gemeente het beheer van deze scholen weer moet overnemen of niet. Margot Erkelens (PvdA) vindt dat ‘alle kinderen naar één school moeten kunnen gaan’. Ze haalt nog even het voorbeeld van de samenwerkingsschool in Earnewâld aan: “De PvdA blijft vasthouden aan openbaar onderwijs, we moeten dit helder regelen voor de lange termijn, alle kinderen moeten welkom zijn en alle personeelsleden moeten benoembaar zijn. Eerst moeten de medezeggensschapsraden worden geraadpleegd om tot een afgewogen besluit te kunnen komen.”

Wijbe Postma (FNP): “De diversiteit fan it ûnderwiis giet op dizze manier achterút, der kin net mear in kar makke wurde.” Ook Thorwald van der Tooren (VVD) maakt zich zorgen om de diversiteit in het onderwijs, maar hij is tegen gemeentelijk beheer. Lamina Westerdijk (CDA): “Wy wolle dit proses net fersteure.” Wethouder Doeke Fokkema: “Oernimme is de fraach, de ferantwurdelikens leit by OPO Furore en de PCBO. Wy geane hjir net oer.” Het amendement van de PvdA aangaande de situatie in Noardburgum wordt aangenomen, met CDA en GBT tegen.

Een van de laatste punten van deze lange lijst van agendapunten betreft het voorstel van het college om weer een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren in januari. Hessel Bouma herinnert de raad er aan dat er is afgesproken dat er geen nieuwjaarsreceptie meer zou zijn wegens vooral te duur. “Dat kinne wy net samar werom draaie”, vindt hij. Margot Erkelens (PvdA) is voorstander, maar: “Dan wel modern en creatief, geen verplicht handjesschudden en in de rij staan.” Eelke Hoekstra (CDA) pleit voor een ‘informele setting’ van zo’n bijeenkomst. Douwe Hooijenga (CU): “Net wer it selde klykje, miskien in thema-byienkomst foar in spesifike groep?” Piet Reitsma (FNP): “Litte wy it ien kear dwaan en dan evaluearje. Mar wol graach wat kreativer.” Nynke Koopmans (VVD): “Dwaan en nei de tiid sjen hoe’t it gien is.”

Het laatste woord is aan burgemeester Jeroen Gebben, hij wenst iedereen ‘noflike feestdagen’ en sluit daarmee deze laatste raadsvergadering van 2017 af.

 

Regionaal nieuws

2,6 °C

8 inbraken

8 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.