Logo
Zoeken
Zoeken
5.3 °C

De Markt in Dokkum: Hoe zit het nu precies?

di 26 september 2017 12.00 uur

DOKKUM - Johan Talsma, de initiatiefnemer voor een petitie tegen de 2,9 miljoen investering van de gemeente Dongeradeel in het project 'De Markt', heeft inmiddels meer dan 2000 handtekeningen binnengehaald. De investering van de gemeente wordt naar alle waarschijnlijkheid overgeheveld vanuit het Sportconcentratiefonds naar het project om onder andere op de Markt meer groen te laten bloeien en de parkeerplaats 'De Harddraver' te vergroten. Eén van de veelgehoorde geluiden is dat op de Markt straks geen grote evenementen meer kunnen worden gehouden.

Het plan
De Markt krijgt, wanneer de plannen doorgaan, een compleet nieuw uiterlijk. Er zullen in totaal zestien grote bomen worden geplant. In het midden van de Markt komt een ijsfontein. De bomen zullen in het najaar rood verkleuren, wat refereert naar de moord op Bonifatius. De ijsfontein zal een verbeelding zijn die verwijst naar een ijsschots in de Waddenzee die is blijven staan wanneer het getij eb optreedt. Het kunstwerk zal aandacht vragen voor de klimaatverandering die gaande is in het gebied rondom de Waddenzee. De elektriciteit die de fontein nodig heeft zal worden geleverd door zonnepanelen.

De raad ging 30 maart 2017 akkoord met het beschikbaar stellen van een startbudget. Dit budget was destijds 150.000 euro. Om de Markt te verbouwen en daarnaast de weggevallen parkeerplekken op te vangen, is er een krediet nodig van 2,91 miljoen euro (exclusief BTW). Op de Markt blijven namelijk nog 28 parkeerplaatsen over, mochten de plannen groen licht krijgen. De 2,91 miljoen euro investering, is nog exclusief de ijsfontein (die) binnen het project 11 Fountains van CH 2018 valt. De miljoenen die nodig zijn, zullen worden gehaald uit het budget 'sportconcentratie Tolhuispark'.

Johan Talsma
Dat er miljoenen worden overgeheveld vanuit het sportbudget, schoot bij Johan Talsma - en inmiddels meer dan 2000 andere mensen - in het verkeerde keelgat. Volgens Talsma zijn er ongeveer 200 mensen bij het plan voor de Markt betrokken, tien keer zoveel zijn inmiddels tegen. Donderdagavond zal Johan Talsma de handtekeningen uitreiken aan Burgemeester Waanders van Dongeradeel.

"Ik heb nog niemand gehoord die voor het plan is, behalve de gemeenteraad." aldus Talsma. Hij vervolgt: "Onder de bevolking is totaal geen draagvlak voor dit plan. De petities liggen in supermarkten,rusthuizen, in de binnenstad en ook op het bedrijventerrein Zuiderschans." Online invullen van de petitie is ook mogelijk. Tijdens een handtekeningenactie op straat afgelopen weekend, hoorde Johan van verschillende voorbijgangers dat zij niet eens iets wisten van de plannen.

Sportclubs verbaasd over gang van zaken
Vier sportverenigingen uit Dokkum, Voetbalvereniging Dokkum, CSV Be Quick Dokkum, Kaatsvereniging Oostergo en Tennisvereniging Dokkum hebben via een open brief alle raadsfracties van de gemeente Dongeradeel opgeroepen niet in te stemmen met het collegevoorstel voor wat betreft de wijze van financiering van de herinrichting van de Markt.
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om af te wijken van een zeer recent genomen raadsbesluit van 6 juli. Het college wil € 2,9 miljoen overhevelen van het budget sportconcentratie naar de financiering van de herinrichting van de Markt.

De sportverenigingen zijn verbaasd. De voltallige gemeenteraad besloot op 6 juli om via twee trajecten, voor het Harddraverspark en het Tolhuispark, de plannen voor beide parken uit te werken en de financiële consequenties door te rekenen. Deze trajecten moeten nog worden opgestart. Uitvoering van het collegevoorstel zou betekenen dat deze beide trajecten op voorhand sterk worden beperkt door in te grijpen in de financiering van de sportvoorzieningen.

Dongeradeel Sociaal: Financiële dekking weggevallen
De petitie van Johan Talsma tegen de aanpak van de Markt in Dokkum zou 'niets uithalen', volgens Esther Hanemaaijer, kersvers wethouder in de gemeente Dongeradeel. "Klinkklare onzin!" vindt Dongeradeel Sociaal. De raad moet de 2,9 miljoen voor de herinrichting nog beschikbaar stellen en anders gaan de plannen niet door.

Een subsidieaanvraag voor de verbouwing van de Markt viel in de zomervakantie weg. Het verzoek tot het Waddenfonds om subsidie te geven werd niet gehonoreerd. Dat betekende dat het college allerijl op zoek moest naar een nieuwe wijze van financiering. Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal: "Mevrouw Hanemaaijer is blijkbaar vergeten dat in juli raadsbreed een motie is aangenomen, waarin staat dat de sportverenigingen niet zullen worden gedwongen om te verhuizen en dat er eerst een zogenaamde Nije Pleats-sessie zal plaatsvinden voor zowel de Harddraver als het Tolhuispark. Bij zo'n sessie gaan alle gebruikers samen kijken naar een nieuwe invulling van beide gebieden. Voor de sportverplaatsing was 4,6 miljoen gereserveerd en dat geld bleef staan! Kortom, met het aannemen van de motie is het geld niet langer puur bestemd voor de sportverplaatsing."

Raadsvoorstel: Totaalplan is ontwikkeld in samenwerking met Mienskip
Inwoners en ondernemers hebben vanaf de presentatie van het eerste concept-ontwerp grote betrokkenheid getoond. Zo hebben 25 klankbordgroepleden intensief meegedacht tijdens het ontwerpproces. De klankbordgroep hield het ontwerpteam scherp op wensen en behoeften uit de mienskip. Daarnaast konden inwoners en ondernemers in een Open Atelier in de binnenstad van Dokkum informatie halen en brengen over de Markt met fontein. Hier kwamen ruim 160 bezoekers, jong en oud.

Het ontwerpteam heeft eerder veel reacties in het ontwerp kunnen verwerken. Om het kritieke tijdpad binnen bereik te houden vóór de opening van Culturele Hoofdstad 2018 is er recent op basis van geldend aanbestedingsbeleid een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure opgestart, waarbij de gunning niet eerder mogelijk is dan nadat de benodigde dekking formeel akkoord is.

Donderdag 28 september 2017
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 september neemt de raad een beslissing over de financiering van de Markt. Johan Talsma zal dan ook de verzamelde handtekeningen overhandigen aan burgemeester Marga Waanders.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....