Logo
Zoeken
Zoeken
5.2 °C

© WâldNet |  Thorwald van der Tooren (VVD) betoogt tijdens het debat over de eenzaamheid dat dit een belangrijk onderwerp is

Raad Tytsjerksteradiel is weer volledig

zo 24 september 2017 22.00 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is sinds donderdagavond weer volledig in die zin, dat de PvdA fractie Sipke van der Meulen terug heeft, nu Ellen Bruins Slot een plek heeft achter de wethouderstafel na het vertrek van Houkje Rijpstra en dat wethouder Doeke Fokkema na zijn ziekte weer aan de slag is gegaan: 'mar wol mei de hânrem derop.'

Na de installatie van Sipke van der Meulen, hij paste opnieuw naadloos in het plaatje van de raad, was het tijd voor het gebruikelijke vragenhalfuurtje. Dat begon met een vraag van Nynke Koopmans (VVD) aangaande het 'kettingzaagverhaal' van een ondernemer uit Noardburgum. Die mag maar 3 minuten zagen met dat apparaat vanwege de geluidshinder. Nynke Koopmans: "Dat moat wol hast in 1 aprilgrap wêze." Burgemeester Jeroen Gebben legde uit hoe de vork aan de steel zit: "Normaal lizze wy sokke rigels net op, behalve at it ekstreem wurdt en dat is hjir oan de oarder. Dus nee, in april grap is it net." Nynke Koopmans vond het 'net normaal'.

Henk Siegers (CDA) vroeg aandacht voor de klachten over het gedrag van bromfietsers die het nieuwe Wetter en Wille Park als crossbaan gebruiken. "Gelet op de borden, mag dat kennelijk." Wethouder Ellen Bruins Slot, ze fungeerde achter de wethouderstafel als had ze nooit anders gedaan, legde uit dat de onduidelijkheid kwam omdat de borden van Nije Daam komen en nog niet aan de gemeente zijn overgedragen. En: "Handhaving heeft geen zin, je staat daar een uur en daarna is er niemand meer, het heeft bij ons geen prioriteit, de mensen moeten ook daar rekening houden met elkaar."

Brigitta Scheepsma reageerde op berichten dat het budget voor de jeugdzorg op zou zijn, ze wilde weten hoe de situatie in deze gemeente is. Wethouder Doeke Fokkema: "Der is in tekoart, mar dat hawwe wy opheind. Mar it is wol in sinjaal nei it Ryk dat der oandacht foar komme moat, se moatte der nochris goed nei sjen. Der binne by ús gjin wachtlisten, mar de swierte fan de problemen nimt wol ta."

Brigitta Scheepsma wilde vervolgens weten waarom er niets gedaan wordt aan de tunnel tussen Hurdegaryp en Burgum, onder de Zomerweg door. Die is steil, té steil vond zij en dus gevaarlijk. Wethouder Bruins Slot deelde mee dat er meer over geklaagd wordt, maar dat het in feite zo is dat de tunnel is aangelegd als 30 km-tunnel. En dus vroeg Brigitta Scheepsma waarom er dan geen 30 km borden bij staan. Ellen Bruins Slot: "Dat komt omdat we te maken hebben met conflicterende belangen."

Interessant was de discussie over het rentepercentage van de Gemeentekijke Kredietbank. Kort gezegd: de gemeente leent geld aan de Kredietbak en krijgt daarvoor iets minder dan anderhalf procent rente. Die Kredietbank leent het vervolgens uit aan mensen in de problemen die bij geen andere bank krediet kunnen krijgen. Maar dat doen ze tegen een veel hoger rentepercentage, er werden percentages genoemd van tien procent of meer. Dat vond de raad veel te hoog en dus gaat wethouder Ellen Bruins Slot 'een stevig gesprek houden' met de Kredietbank.

Bij agendapunt acht kwam een notitie over eenzaamheid aan de orde. Thorwald van der Tooren (VVD) wilde aandacht voor het probleem: "Het is belangrijk." Jantsje van der Veen (CU) wees op de Week van de Eenzaamheid: "Dêr moatte wy wat mei, wy misse in brede fyzje." Lamina Westerdijk(CDA): "Iensumens is in bline flek, wy moatte sinjaleare en oanpakke." Ze diende daartoe een motie in die later ook werd aangenomen. Brigitta Scheepsma wilde een integrale aanpak. Wethouder Doeke Fokkema: "Minsken kinne der sels ek wat oan dwaan, ik sil Kearn freegje om it yntegraal oan te pakken." Daarna ontstond en er een beginnende spraakverwarring over de formulering van de motie, maar na enige geharrewar werd hij alsnog unaniem aangenomen.

Discussie was er ook over het sluiten van scholen van de koepel OPO Furore. De vraag bij een fusie van twee basisscholen in kleine dorpen, want daar gaat het hier over, is bij welke koepel de fusieschool zich aansluit: bij de openbare, dan wel bij de christelijke koepel. Dat blijft een punt van discussie en daarom vroeg Dirk van der Wal (GrienLinks) zich af of het niet wat zou zijn om een derde variant eens te bestuderen: de bijzonder neutrale variant, waarbij in feite de ouders baas zijn over de school. Wijbe Postma (FNP) maakte zich zorgen over de 'oantaasting fan de diversiteit yn it ûnderwiis', zoals hij het omschreef.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....