Logo
Zoeken
Zoeken
-1.9 °C

© WâldNet |  Een seismisch onderzoek is vaak de eerste stap naar gaswinning, daar zit Smallingerland niet op te wachten

Drachten laat met tegenzin onderzoek gaswinning toe

do 27 juli 2017 13.39 uur

DRACHTEN - Het college van B en W van Smallingerland heeft deze week op juridische gronden moeten besluiten omgevingsvergunning te verlenen aan Vermilion voor het doen van seismisch onderzoek in de gemeente. Vermilion had bezwaar aangetekend tegen de eerder geweigerde vergunning. De weigering werd door de raad bekrachtigd in maart van dit jaar.

De raad en college willen niet meewerken aan een mogelijk logisch gevolg van seismisch onderzoek, namelijk gaswinning. Met seismisch onderzoek worden diepere aardlagen geanalyseerd zodat enerzijds mogelijke aardgasvoorraden beter ingeschat kunnen worden en anderzijds de aardlagen onderzocht worden op een alternatieve energiebron voor de toekomst: aardwarmte.

Truc zorgt voor succes Vermilion
Vermilion diende voor de geweigerde aanlegvergunning (voor onderzoek in het agrarisch buitengebied) een verzoek om voorlopige voorziening in bij de rechtbank. De voorzieningenrechter deed uitspraak en concludeert dat de aanlegvergunning moet worden verleend. De rechter overweegt dat de impact van seismisch onderzoek beperkt is. Die overweging heeft ook gevolgen voor de afwegingsruimte die het college heeft voor het tweede deel van de gevraagde omgevingsvergunning: de 'ontheffing strijdig gebruik' die aangevraagd moet worden voor de bebouwde kom en de natuurgebieden in de gemeente.

De voorzieningenrechter geeft aan dat de gemeente wel bevoegdheden heeft om de gevolgen van gaswinning in beleid te verwerken en te betrekken bij een aanvraag voor omgevingsvergunning voor eventuele gaswinning zelf. Er is dus wel ruimte voor een belangenafweging maar niet in het kader van dit seismisch onderzoek. Al met al heeft het college moeten besluiten om de omgevingsvergunning voor beide onderdelen te verlenen.

Besluit om Vermilion tegen te houden, kwam te laat
In mei van dit jaar nam de raad een voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied om nieuwe aanvragen voor een aanlegvergunning te kunnen weigeren. De gemeente besloot tot die stap omdat er aanleiding was te veronderstellen dat Vermilion mogelijk een nieuwe aanvraag zou indienen na de eerder geweigerde vergunning. Het bezwaar van Vermilion richtte zich echter op de in december 2016 ingediende aanvraag. De rechter toetst aan de planologische situatie van dat moment. Het voorbereidingsbesluit is daarop niet van toepassing.

Vermilion start zelf communicatie op met de omgeving over de start en het hoe en waarom van seismisch onderzoek.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....