17.1 °C

Eén nieuw bestemmingsplan voor Dokkum

do 19 januari 2017 23.08 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel behandelt volgende week de eerste aanzet om te komen tot één nieuw bestemmingsplan voor Dokkum. Voor de stad Dokkum gelden nu nog meerdere plannen: het bestemmingsplan Bûten de Bolwerken (8 april 2010) en het bestemmingsplan Binnenstêd (19 juni 2008). Na tien jaar moet een bestemmingsplan vervangen zijn en die vernieuwing grijpt de gemeente Dongeradeel om te komen met één plan voor heel Dokkum. In de raadscommissie Omkriten van donderdagavond werd het onderwerp gepresenteerd.

Het nieuwe beleidsplan is een bundeling van eerder vastgestelde documenten, waarvan de binnenstadsvisie de meest belangrijke is. In dat plan werd bijvoorbeeld al vastgelegd dat het winkelgebied in de Dokkumer binnenstad wordt verkleind. Ook het ‘kleine kantoren beleid’, het antennebeleid en het detailhandelsbeleid worden in het nieuwe plan meegenomen. De ambtenaren kwamen eerst met een nota van uitgangspunten voor de raadsleden. Deze dient als onderlegger voor de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor de gehele stad Dokkum. Tal van zaken worden in het nieuwe bestemmingsplan ook niet meegenomen. Het gaat dan om de stadsrandvisie, het aanwijzen karakteristieke panden, Dokkum Oer de Grêft, de doorontwikkeling van de structuurvisie Bundelingsgebied en de uitbreiding van Betterwird.
De grootste verschillen in het nieuwe plan ten opzichte van de huidige regelgeving zijn onder andere het kantorenbeleid in de binnenstad, het beleid ten aanzien van Bed and breakfasts en het vestigen van sportscholen op bedrijventerreinen. De wil de regels voor bed and breakfast te verruimen. “De gemeente wil kleinschalige initiatieven als bed and breakfast stimuleren en faciliteren, omdat het ten goede komt aan de leefbaarheid in de stad en zodanig kleinschalig is dat het grotendeels passend is bij de woonbestemming”, schrijft RHO adviseurs in de nota.

Verder wordt voorgesteld om op bedrijventerreinen meer mogelijkheden te bieden voor bedrijfsfuncties die niet vallen onder de traditionele bedrijven, maar wel op een bedrijventerrein zouden moeten thuishoren. Hierbij kan gedacht worden aan sportinstellingen (indoor soccer, skibanen, grote fitnesscentra e.d.) en internetdetailhandel. Leegstaande bedrijfspanden in vooral Dokkum staan in toenemende mate in de belangstelling van kantoorbedrijven. Daarmee wordt in een vraag voorzien naar flexibele, kleinschalige en betaalbare kantoorruimte, afkomstig van kleine, vaak startende, bedrijfjes die goedkope zelfstandige kantoorruimte nodig hebben. “Kantoren nemen vaak op onrechtmatige wijze hun intrek in dergelijke gebouwen”, aldus de nota. Door de regels aan te passen kunnen kleine kantoren of andere vormen van dienstverlening mogelijk worden gemaakt in het centrum van Dokkum.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws