0,5 °C

© WâldNet |  Het is de verwachting dat de brug voor de bouwvak 2017 in gebruik kan worden genomen

Fietsbrug Grootdiep bij Dongeradyk in Dokkum

vr 25 november 2016 10.06 uur

DOKKUM - Er wordt in de eerste helft van 2017 een beweegbare fiets- en voetgangersbrug aangelegd over het Grootdiep ter hoogte van de Dongeradyk inu Dokkum. Door de komst van de Centrale As moet er namelijk aan de oostzijde van Dokkum extra aandacht worden besteed aan een goede verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Er is budget voor de fietsbrug, doordat de provincie financieel bijdraagt.

Brug klaar voor bouwvak 2017
De aanleg van een dergelijke brug kost relatief veel tijd vanwege de aanbesteding en voorbereidingen die door de aannemer moeten worden getroffen. Het is de verwachting dat de brug voor de bouwvak 2017 in gebruik kan worden genomen. De bediening van de brug gebeurt vanaf de Schreiersbrêge.

Locatie Dongeradyk blijkt beste optie
Door adviesbureau Antea is onderzoek gedaan naar de juiste plaats vanuit verkeerskundig, landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt. Er is een afweging gemaakt tussen een brug ter plaatse van de Stern bij de Harddraversdijk en een brug in het verlengde van de Dongeradyk. Bewoners van de Hogedijken hebben locatie de Stern aangedragen als optie. Het adviesbureau heeft beide locaties onderzocht en kwam tot de conclusie dat de locatie Dongeradyk zowel verkeerskundig, landschappelijk als cultuurhistorisch een goede optie is. Dat geldt niet voor de Stern, want de zichtbaarheid van de oude zeedijk (de Harddraversdijk) en het open landschap moeten daar intact blijven.

Omleidingsroute
Het is op dit moment voor fietsers en voetgangers niet mogelijk om veilig via de Schreiersbrêge vanuit de wijk Fûgellân naar het bedrijventerrein Hogedijken te gaan. De verkeersdruk op de Schreiersbrêge is nu namelijk te hoog voor fietsers en voetgangers. Het is bovendien in deze periode lang donker en dat is niet bevorderlijk voor de veiligheid. Er geldt daarom een omleidingsroute via de binnenstad.

 

Regionaal nieuws

woensdag 8 december

Burgumer opgepakt na mishandeling

Advertentie

Advertentie