2,8 °C

Gastvrijheid onderzoek in N-O Fryslan

di 25 oktober 2016 13.10 uur

BURGUM - In de afgelopen periode hebben ondernemers en werknemers van 67 winkel- en horecagelegenheden elkaar getoetst door bij elkaar te mystery shoppen. Dit gebeurde in het kader van het onderzoek: “Gastvrijheid in Burgum, Dokkum en Surhuisterveen”. Dit om inzicht te krijgen in de huidige winkelervaringen.

De gedachte hierachter is dat ze door het mystery shoppen (on)bewust spiegelen aan hun eigen winkel/centrum. Met behulp van een vragenlijst kon men de verschillende aspecten objectief beoordelen. Er is gekeken naar gastvrijheid, hostmanship, de customer journey en winkelfuncties.

Dokkum scoorde het hoogst met 3,8 op een schaal van 1-5, Burgum een 3,6 en Surhuisterveen een 3,4. Landelijk is een score boven 3,5 goed te noemen, dit is een 7 op een schaal van 1-10.

Uit het rapport komen drie thema’s naar voren waar verbeteringen mogelijk zijn:
1. De verbinding tussen lokale ondernemers;
2. Het voldoen aan behoeftes van de consument door de functie van het winkelgebied vast te stellen;
3. Houding en gedrag van ondernemers en medewerkers.

Gastvrijheid zit hem niet alleen in “de winkel” op orde hebben maar vooral in houding en gedrag van de ondernemer en zijn medewerkers. Om houding en gedrag verder te ontwikkelen is er een “toolkit gastvrijheid” bedacht. Hierin zitten een aantal instrumenten waarmee de ondernemer en zijn medewerkers de beleving van gastvrijheid kunnen trainen.

Op donderdag 20 oktober is het rapport gepresenteerd/aangeboden aan de hoofdopdrachtgever: ONOF (Ondernemers Federatie Noordoost Friesland). Het onderzoek is verder mede mogelijk gemaakt door de winkeliersverenigingen Burgum, Dokkum en Surhuisterveen en de gemeentes Tytsjerksteradiel, Dongeradiel en Achtkarspelen. Aanleiding voor dit onderzoek is het nastreven van aantrekkelijke en onderscheidende winkelcentra voor bestaande en nieuwe bezoekers. Het onderzoeksrapport is een productie van Duursma Advies door drs. Geesje Duursma en student onderzoeker Iris Politiek.

 

Regionaal nieuws

Advertentie

woensdag 1 december | 1 reactie

Kerst bij Tuindorado

Advertentie

woensdag 1 december

Inbraken in Drachten en Ureterp