8 °C

© WâldNet

'Verkoop muziekschool mokerslag cultuur'

vr 14 oktober 2016 11.15 uur

BEETSTERZWAAG - Actiecomité Red de Muziekschool is hevig teleurgesteld in het besluit om het pand aan de Vlaslaan te verkopen aan een particulier. Woordvoerder Stephan Mooibroek noemt het besluit een 'zware slag voor de cultuureducatie en amateurkunst'.

Gemeente Opsterland vroeg aan bieders om met een uitgewerkt plan te komen, waar in ieder geval één lokaal beschikbaar blijft voor cultuureducatie. ,,Dat is volstrekt onvoldoende voor alle docenten, ondernemers, gezelschappen en organisaties die van de muziekschool gebruik maken. Ook met het cultuurlokaal in de basisschool is er bij lange na niet voldoende ruimte”, legt Mooibroek uit. In de oude muziekschool waren vijf ruimtes beschikbaar.

Het actiecomité had samen met de protestantse kerk Via Pacis ook plan voor het pand. Hierin bleven er ruim mogelijkheden voor de cultuur- en kunstactiviteiten, aangevuld met opvang voor mensen in nood. ,,Tijdens het Kunstweekend hebben we ruim 250 steunbetuigingen vergaard. De muziekschool zou een bruisende plek worden voor en door de mienskip.”

De gemeente maakte uiteindelijk een andere keuze. Mooibroek denkt dat een hoge opbrengst voor Opsterland de belangrijkste drijfveer is geweest. ,,De gemeente heeft de procedure naar haar hand gezet: de termijn werd overschreden, er werd selectief gecommuniceerd en bieders onder plan werden in de gelegenheid gesteld hun plan toe te lichten. Door op de minimale eis te gaan zitten van één lokaal voor educatie, heeft de gemeente zichzelf de ruimte verschaft om voor het hoogste bod te kiezen. Beetsterzwaag verliest hierdoor een eigen plek voor cultuur en amateurkunst, een markant gebouw voor het publiek.”

Mooibroek is van mening dat een eigen plek voor cultuur en kunst voor Beetsterzwaag verloren gaat. Ook ondernemers, die bijvoorbeeld muzieklessen verzorgen, zijn gedupeerd. ,,En dat allemaal omdat de gemeente de eigen kas wat extra kan spekken. Wij stellen bedroefd vast dat de gemeente Opsterland geen enkel belang hecht aan cultuur wanneer er geld mee gemoeid is. Deze eenmalige extra inkomsten voor de gemeente leiden tot een structureel moreel en cultureel verlies dat de waarde van dit incidentele bedrag ver overstijgt.”

De gemeente kijkt hier anders tegenaan. ,,Doordat Ateliers Majeur haar activiteiten heeft verplaatst naar diverse basisscholen werd er al minder gebruik gemaakt van het gebouw dan voorheen. Wij gaan ervan uit dat er naast de ruimte in het muziekschoolgebouw voldoende uitwijkmogelijkheden zijn in de Skâns in Gorredijk, de Wier in Ureterp en in de nieuw ingerichte muzieklokalen in een aantal basisscholen in Beetsterzwaag, Ureterp, Nij Beets en Bakkeveen”, legt gemeentelijk woordvoerder Tjeerd Beuker uit.

,,Kunst en cultuur is niet alleen afhankelijk van gebouwen. We zien een groot enthousiasme in het Opsterlandse culturele veld om dingen voor elkaar te krijgen. De rol van de gemeente is om daar waar mogelijk te stimuleren en te ondersteunen, onder andere via subsidies voor culturele activiteiten en inzet voor Culturele Hoofdstad 2018”, aldus Beuker. Dat er mogelijk maar één lokaal overblijft in de oude muziekschool klopt volgens de woordvoerder. ,,Ja, dit is de minimale eis. Uiteraard staat het de nieuwe eigenaar vrij om, in overleg met de gebruikers, meer ruimtes beschikbaar te stellen.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid gekregen om het besluit tot verkoop te nemen. Het actiecomité beraadt zich op eventuele vervolgstappen. ,,Wij weten op dit moment niet welke acties wij zouden kunnen ondernemen om de verkoop te keren. Wij hopen op steun uit de bevolking en de politiek, vooral de gemeenteraad. We zijn aan het nadenken over welke vervolgacties wel kunnen doen.”

 

Regionaal nieuws

donderdag 21 oktober | 2 reacties

Herfstkermis in Drachten

8 °C
11 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.