15.8 °C

Foto: Binne Kramer | Brigitta Scheepsma (Grien Links) aan het woord over de commotie die onstond tijdens de uitzetting van een gezin uit het AZC in Burgum

Raad: lof voor burgemeester Mansveld

vr 14 oktober 2016 10.30 uur

BURGUM - Ze is nog maar net in functie, maar toch was er donderdagavond tijdens de maandelijkse raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel, lof voor interim-burgemeester Wilma Mansveld. Die kreeg ze toezwaaid door vrijwel alle fracties naar aanleiding van haar optreden in de tamelijk onverkwikkelijke zaak van de ‘poging tot uitzetting’ zoals het werd genoemd.

Het verhaal is bekend, een uitzetting is een ingrijpende zaak, niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor de bewoners van het AZC en met name de kinderen die het allemaal voor hun ogen zagen gebeuren. En ontstond commotie. Er kwam zelfs een protest-mars naar het gemeentehuis en dus werd het gemeentebestuur, in casu de burgemeester, er bij betrokken.

In de raadsvergadering werd de hele zaak nog eens 'oerdien'. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) en Jantsje van der Veen (CU) hadden schriftelijke vragen aan het college gesteld. Mevr. Scheepsma: "Het heeft mij enorm geraakt, ik ben blij dat de burgemeester zelf meteen is gekomen. Maar de beantwoording van onze vragen en is nog niet toereikend. Wij hebben zelf onderzoek gedaan, we moeten hierover nadenken, zorgvuldigheid is geboden." Ze vroeg zich daarnaast af of aanvaardbaar is dat mensen die uitgezet worden standaard in alle vroegte van hun bed worden gelicht. Volgens het college is dat rijksbeleid en dat het daarmee 'proportinoneel' wordt geacht.

Mevrouw Van der Veen zei dat ze de rol van de burgemeester ‘hogelijk had gewaarderd’, maar: "Wy ha der soarch oer. Kinne wy wol ferwachtsje dat dy minsken meiwurkje? Benammen de bern fertsjinje ús oandacht. Dy minsken wenje hjir ûnder ús. Wy sykje nei wegen, jim hearre fan ús."

Lidewij Bergsma (VVD) zei zich gestoord te hebben aan de 'suggestieve vraagstelling': "De VVD betreurt de vragen." Er waren geluiden dat de betreffende man van een taser gebruik gemaakt zou zijn. "Maar", aldus Lidewij Bergsma, "wat blijkt: de man in kwestie heeft zich niet actief voorbereid op zijn teugkeer en dus volgt er dan gedwongen uitzetting. Landelijk beleid. Meneer nam de benen en kwam ten val."

Gelbrig Hoekstra (CDA), vroeg, nadat ze haar waardering voor het optreden van Wilma Mansfeld had uitgesproken, 'om in minslike benadering, om respekt'. Brigitta Scheepsma ging nog even in op die ‘suggestieve vraagstelling’. "Die was niet suggestief, wij zochten om duidelijkheid."

Burgemeester Mansfeld was blij met de waardering voor haar rol, maar: "Ik heb niet de indruk dat ik iets bijzonders heb gedaan. Ik begin nu te begrijpen hoe zoiets eraan toegaat. Hier is duidelijk maatwerk vereist." Daarmee werd de dicussie gesloten, en eigenlijk was het geen discussie, maar de verschillende sprekers kwamen wel met duidelijke statements waarbij met name het menselijke aspect de hoofdrol speelde. Duidelijk is wel dat het laatste woord hier nog niet over is gesproken.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws