8,1 °C

College overleeft motie van afkeuring

wo 21 september 2016 09.32 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland heeft dinsdagavond een motie van afkeuring overleefd. In een heftig spoeddebat met meerdere excuses over het verlagen van kavelprijzen in drie wijken stemden dertien raadsleden voor en negentien tegen.

De prijzen van kavels in verschillende plannen is door de gemeente verlaagd. De raad was hier niet van in kennis gesteld, terwijl het college meerdere malen moties met hetzelfde doel afkeurde. Opmerkelijk omdat oppositiepartij CDA in juli nog poogde een korting op kavelprijzen door te voeren, terwijl het college een aantal weken eerder juist een besluit had genomen over de prijsverlaging.

CDA-voorman Jan Groen was zeer ontstemd. "Wij roepen het college ter verantwoording om dat wij onjuist geïnformeerd zijn op zo'n belangrijk politiek onderwerp. Veronachtzaamt u de raad of regeert hier de vierde macht? Er is niet assertief en adequaat gehandeld. Wij willen de onderste steen boven hebben."

"Ieder week komen er een aantal mappen lang waar wij conform afdoen of behandelen", legt wethouder Jos van der Horst uit. Het college had gedacht dar de prijzen een jaarlijkse indexering conform de markt was. "Achteraf is dit een te simpele redenering geweest. Wij erkennen dit en er zijn excuses voor gekomen. Deemoedig buigen wij het hoofd omdat wij fout zaten. Het had netjes geweest als wij de informatie paraat hadden."

Volgens fractievoorzitter Fred de Groot van Smallingerlands Belang gaat er met de aanpassing van de kavelprijzen 1,5 miljoen euro gemoeid. "Ik heb op dezelfde stoel als de wethouder gezeten. Ik kan er niet bij. Vandaag de dag met een crisis achter de rug moet er bij het college toch een lampje gaan branden. Hoe kan dit naar buiten is gekomen zonder dat wij op de hoogte zijn gebracht. Qua transparantie staan wij hier als raad compleet voor joker. Dit college laat stukken passeren zonder te weten wat er in staat."

"Hoe kan het dat vijf hoogopgeleide volksvertegenwoordigers allemaal niet paraat hadden dat de prijzen werden verlaagd? Wat hebben wij allemaal nog meer gemist, als het geheugen van het college zo van korte duur is?", vroeg fractievoorzitter Yntze de Vries van de Eerste Lokale Partij af.

Na een schorsing werd de motie van afkeuring ingediend, die vooral was toegespitst op het handelen van wethouder Nieske Ketelaar. Zij was in meerdere gevallen de woordvoerder namens het college. Negentien raadsleden namen genoegen met de excuses. "Der gean wolris dingen ferkeard in it libben. Ek wethâlders binne minsken en minsken meitsje fouten", concludeerde FNP'er Durk Oosterhof. "Reken maar dat deze wethouder na het toegeven van de fout beterschap wil", denkt fractievoorzitter Ramon Vos van SP. Ook D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks vonden de fouten betreurenswaardig, maar accepteerden de excuses.

 

Regionaal nieuws

8,1 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.