20 °C

Een deel van de (bedrijfs)auto's van de gemeente Dongeradeel dat op groengas of electriciteit rijdt.

Dongeradeel gaat door met duurzame projecten

do 28 juli 2016 15.10 uur

DOKKUM - Energiebesparing, het zelf opwekken van energie en bewustwording van duurzaamheid bij de inwoners stimuleren. Dit blijven voor de gemeente Dongeradeel belangrijke beleidsitems. De gemeente heeft de afgelopen vier jaar verschillende maatregelen uitgevoerd uit het afgeronde duurzaamheidsprogramma 'Dongeradeel hat enerzjy!' De gemeente gaat door met duurzame projecten, heeft het college van B en W deze week besloten.

Doel van de gemeente is de inwoners bewust te maken van duurzaamheid en ze te wijzen op maatregelen van energiebesparing, bijvoorbeeld isolatie van woningen. “Wy wolle as gemeente it goede foarbyld jaan en nimme ús maatskiplike ferantwurdlikens”, aldus wethouder Albert van der Ploeg. Zo laat Dongeradeel vijftien auto’s rondrijden op groengas, zijn er drie elektrische gemeenteauto’s, is er nog een in bestelling en staan er op het gemeentehuis twee elektrische solexen. Aan de Beurtvaart in Dokkum staat een vulstation voor groengas. Twee elektrische oplaadpalen voor auto’s zijn te vinden op parkeerterrein Harddraversdijk in Dokkum. Ook voor boten zijn er elektrische oplaadpunten in de stad.

Zonnepanelen
De gemeente schenkt veel aandacht aan het energiezuinig maken van de gemeentelijke gebouwen. “Wy fine in duorsume mienskip tige wichtich. Mei beperkte middelen besykje wy sa folle as mooglik te beriken om it enerzjyferbrûk te beheinen.” Dongeradeel heeft inmiddels op daken van verschillende gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst. Daarnaast gaat de gemeente de lampen van zoveel mogelijk straatlantaarns vervangen door ledverlichting.

Lespakketten
Om kinderen en hun ouders op de hoogte te brengen van het belang van duurzaamheid, heeft het centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) De Klyster lespakketten ontwikkeld. “Wy fine it oerdrage fan kennis oan bern wichtich. De NME fersoarget ferskate projekten op skoallen oer natoer en miljeu.” Ook het voortgezet onderwijs besteedt aandacht aan duurzaamheid. Op het Dockinga College werken de leerlingen ieder jaar aan een duurzaamheidsproject. In 2015 was dit het project ‘Het groenste idee van Dongeradeel’.

Sportverenigingen
Samen met de andere gemeenten in Noordoost-Fryslân is Dongeradeel bezig om een fairtrade gemeente te worden. “Wy ferwachtsje dit jier noch de titel ûntfange te kinnen.” De gemeenten stimuleren sportverenigingen duurzame maatregelen te nemen om het stroomverbruik te verminderen. “Dit projekt wolle wy no ek útwreidzje nei doarpshûzen.”

 

Regionaal nieuws