11.7 °C

1 miljoen voor natuurgebied Twizelermieden

vr 17 juni 2016 20.11 uur

TWIJZEL - Natuurgebied Twizelermieden zal voor 1 miljoen euro worden aangepakt. Gedeputeerde Staten stelde het inrichtingsplan dinsdag 14 juni vast. Het geld is beschikbaar voor natuurinrichting en recreatie.

Door onder andere lage waterpeilen en het graven van sloten nam de kwel in het natuurgebied af. Kwel is diep grondwater dat naar de oppervlakte komt. Dit kwelwater is schoon en rijk aan mineralen. Dat vormt de basis voor unieke natuur met zeldzame planten- en diersoorten, zoals de Spaanse Ruiter, rietorchis en dotterbloemen. Het inrichtingsplan zorgt er voor dat de oude kwelstromen voor een gedeelte herstellen.

Samen nadenken over de inrichting
De informatie uit een enquête en gesprekken van grondeigenaren in de Twizelermieden leverde waardevolle informatie op voor het opstellen van het concept-inrichtingsplan. Daarnaast konden belanghebbenden hun reactie op het concept-inrichtingsplan geven. Een aantal heeft dat gedaan door het indienen van een zienswijze.

Een ander tracé voor het fietspad
Ten opzichte van het concept-inrichtingsplan is de route van het fietspad van de Oude Dijk naar de Tjoele veranderd. Het pad komt nu zuidelijker te liggen. Dit deed de provincie in nauw overleg met de omwonenden. Met zowel de omwonenden van het oude tracé als omwonenden van de nieuwe locatie

Medefinanciers
De gemeente Achtkarspelen en Staatsbosbeheer betalen mee aan de inrichting. De gemeente betaalt 45.000 euro voor het fietstracé. Staatsbosbeheer betaalt in totaal 10.000 euro aan de inrichting. Daarbij stelt Staatsbosbeheer grond beschikbaar van in totaal 38.250 euro. De provincie betaalt 945.000 euro.

Miedengebied
Het natuurgebied Twizelermieden maakt onderdeel uit van het zogenaamde ‘Miedengebied’. ‘Mieden’ betekent natte hooilanden, want het gebied ligt laag en is daardoor erg nat. De Mieden staan vooral bekend om de aanwezige kwel in het gebied. Met name weidevogels voelen zich thuis in deze open en natte graslanden.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws

vandaag, 13.12 uur

Fruitdag bij de Spitkeet