23,5 °C

Subsidie voor autismecampus in Garyp

wo 18 mei 2016 12.25 uur

GARYP -

Ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) onderzoeken samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en onderwijs- en zorginstellingen of het oprichten van een Autismecampus in een grote boerderij vlak buiten Garyp haalbaar is. Op deze mogelijke locatie krijgen de kinderen ondersteuning bij leren, wonen en werken. Voor het onderzoek ontvangt Stichting Autisme Campus Friesland € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 117.000,-.

Voor kinderen met ASS en een normale tot hoge begaafdheid is het erg lastig om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen te vinden. Vaak wordt deze groep door hun intelligentie overschat en wordt hun autismeproblematiek onderschat. Hierdoor komen de kinderen niet tot hun recht. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het oprichten van de Autismecampus haalbaar is, dan wordt overgegaan tot realisatie. Hiervoor zal een investering van € 1,8 miljoen nodig zijn. Op de nog op te richten campus kunnen deze kinderen en jongeren dan gaan wonen, leren en werken en hebben ze de beschikking over deskundige begeleiding.

 

Regionaal nieuws

23,5 °C

9 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.