9,3 °C

'Vier gemeenten klaar voor herindeling'

do 25 februari 2016 13.49 uur

DAMWâLD -

De colleges van B&W van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland hebben hun gemeenteraden geadviseerd om over te gaan tot een herindeling. In 2014 besloten de raden al om over te gaan tot een ambtelijke fusie van de vier gemeenten. Deze ambtelijke fusie wordt gerealiseerd per 1 januari 2017. Eind maart moeten de gemeenteraden besluiten of deze ambtelijke fusie wordt gevolgd door een definitieve herindeling. De vier gemeenten zullen dan opgaan in één nieuwe gemeente.

De provincie Fryslân staat positief tegenover een herindeling van de vier geementen. Met een robuustere organisatie zouden de gemeenten minder kwetsbaar zijn waardoor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven beter kan worden gewaarborgd. Ook kan er door de fusie geld bespaard worden.


Als de vier gemeenteraden instemmen met het laten opstellen van een concept-herindelingsontwerp voor de vier gemeenten, wordt een start gemaakt met de procedure om te komen tot een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 in Noordoost Friesland.

 

Regionaal nieuws

9,3 °C

4 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.