3,5 °C

Foto: Binne Krammer | Wethouder Houkje Rijpstra over het hilarische bericht 'dat er in Tytsjerksteradiel niet gestrooid wordt omdat het te glad is'

T-diel gaat ook strooien als het glad is

zo 24 januari 2016 15.34 uur

BURGUM -

Nadat de raad aandachtig had geluisterd naar liefst 16 insprekers over winkelopening op zondag, een heikel punt waar de meningen sterk over verdeeld waren, was het tijd voor de rest van de agenda van deze raadsvergadering. Het begon met het gebruikelijk ‘fragenhealoerke’, maar dat halve uur werd niet gehaald, er waren maar een paar vragen. Eén daarvan kwam van mevr. Van der Veen van de CU en hij ging over de gevolgen van de gladheid voor met name boeren in het buitengebied.

Ook bij ijzel zal er in T-diel gestrooid worden...
Daarop inhakend vroeg Wijbe Postma van de FNP zich af of de strooi-protocollen waren aangepast aan de nieuwe situaties. En natuurlijk kwam de communicatieve 'uitglijder' van de gemeente ter sprake: "In Tytsjerksteradiel wordt niet gestrooid omdat het te glad is." Een opmerking die zelfs de Belgische media haalde. "Dat dogge wy dus net wer", aldus wethouder Houkje Rijpstra, die overigens nog wel even de mensen die bij nacht en ontij hun best hadden gedaan om de wegen berijdbaar te maken en te houden, in het zonnetje wenste te zetten. Ze legde uit waarom er op die bewuste avond niet gestrooid was: “it hie gjin doel, der kaam izel op it sâlt dat al struid wie en dat waard net ynriden.”

Daarna kwam bij het punt over de kinderopvang de heer Hoekstra als inspreker aan het woord namens Kinderopvang Burgum. Hij wees op een vorm van ongelijke behandeling in de communicatie naar de ouders toe, waarin alleen Kinderwoud werd genoemd. Hij sprak van ‘gekleurde informatie’. En dat zou anders moeten vond hij. En eigenlijk was men het daar wel mee eens.

Er ontstond een klein debatje tussen Lidewij Bergsma van de VVD en wethouder Doeke Fokkema toen het ging over het inzichtelijk maken van de kosten van de opvang van vluchtelingen. Mevr. Bergsma had een uitgebreid overzicht verwacht, maar wat ze kreeg was volgens haar maar een klein deel. Mevr. Van der Veen (CU) vroeg om duidelijkheid in dezen. Wethouder Fokkema legde het uit: “It giet om de kosten fan de needopfang, maar it COA koe dat net op tijd klaar krije. Wy hawwe de fraach fan it COA noch net binnen en as dy oanfraach der is, kin it noch wol twa moanne duorje.” De beide opponenten hakketakten nog even verder, maar al gauw waren de scherpe kantjes eraf.

De raad kreeg vervolgens van de dames Bergsma en Zijlstra van het ambtelijk apparaat een korte uitleg over de aanpassingen van de bestemmingsplannen van Jistrum en Sumar. Echt wereldschokkende dingen komen daar niet in te staan. Er waren geen nadere vragen over het punt ‘basisonderwijs Trynwâlden’, daar is bij eerdere gelegenheden al het nodige over gezegd.

Ook over het punt van de subsidieverstrekking aan initiatieven uit deze gemeente in het kader van Kulturele Haadstêd was eigenlijk weinig te doen. De heren Agema (CDA) en Dijk (FNP) hadden opmerkingen, eigenlijk aanbevelingen, over dat subsidiegeld. Niet naar organisaties met een commerciële inslag vonden zij en mefvr. Efdé drukte de gemeente op het hart ‘sunich mei it jild om te gean’. Wethouder Houkje Rypstra was benieuwd waar ‘de minsken’ mee komen, die zijn immers nadrukkelijk gevraagd te komen met ideeën en voorstellen voor projecten. Pas dan wordt duidelijk hoe de verdeling van het geld zal gebeuren.

Lidewij Bergsma zei dat haar fractie (VVD) geschrokken was van de negatieve begroting van onderwijskoepel OPO/ Furore. “Wie draait voor de kosten op”, wilde zij weten. Doeke Fokkema legde uit dat dit een zelfstandige organisatie betreft waarvan de gemeente alleen op de hoogte wordt gehouden, maar niet rechtstreeks bij betrokken is. Over de zandput bij Suwâld merkte Wijbe Postma (FNP) op ‘dat der spanning is tusken natoer- en bedriuwsbelang.” Voorzitter Hessel Bouma loodste de raad vlot door de agenda heen, zodat de vergadering op een redelijke tijd kon worden gesloten.

 

Regionaal nieuws

3,5 °C

11 inbraken

11 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.