0,7 °C
Foto: Binne Kramer | Ds. Stougie van Eastermar legde de nadruk op de sociale gevolgen van zondagsopening, met name de zondagsrust.

Raad wacht pittige discussie over koopzondag

vr 22 januari 2016 12.27 uur

BURGUM -

Het was geen debat in strikte zin, maar een hoorzitting, de discussie over de zondagsopening van winkels in Tytsjerksteradiel. Interim-voorzitter Hessel Bouma, burgemeester Ter Keurs was wegens ziekte verhinderd, kon liefst 16 (!) insprekers verwelkomen en dat was een teken dat dit een item is wat sterk leeft onder de plaatselijke middenstand.

Het viel een beetje te verwachten en wat dat betreft was het niet verrassend, dat de voor- en tegenstanders elkaar wel zo ongeveer in evenwicht hielden. Het spitste zich toe op een ‘strijd’ tussen sociale overwegingen, te weten zondagsrust, werken op zondag, het ontbreken van een echte keuze en de tegenstelling ‘groot-klein’ en zuiver financieel-economische motieven. In de praktijk was het zo, dat met name de grote winkels, de supermarkten en de ketens, voor een zondagsopening waren en de kleine winkels tegen. En alle argumenten die ter tafel kwamen klonken uitermate legitiem, met andere woorden, ze sneden hout, ze waren te begrijpen en ze zetten wel degelijk zoden aan de dijk. Maar de belangen waren tegengesteld en dat kwam heel duidelijk naar voren uit de korte inleidingen van alle zestien insprekers. Een korte maar veelkleurige bloemlezing.

Wietze Douma sprak namen de FNV: “Us âlden soene skrikke at se seagen wat hjir bart, wurdt snein aanst in gewone wurkdei? Wy fine it sosjale aspekt hiel wichtig, dus wy roppe net ‘hiep hiep hoera’!” De heer Kootstra van de OVG Garyp achtte de tijd nog niet rijp, hij sprak van de vijf T’s: ‘Tiden, Troelstra, Talma, Tytsjerksteradiel en tinzen’. Hij riep op dat bezinning: “Alline Burgum en Hurdegaryp profiteare derfan.” De heer Hooghiemstra van SOH uit Hurdegaryp: Wy binnen tsjin op sosjale grûnen, wy sitte der net op te wachtsten en it persoaniel ek net. Wy moatte it yn seis dagen fertsjinje.” Sjouke Wijnsma, ‘lytse ûndernimmer út Eastermar’ was kort maar krachtig: “Ik bin tsjin, ik freegje my ôf at de mienskip der wol better fan wordt.”

De heer Van der Veen van Albert Heijn in Hurdegaryp was een andere mening toegedaan: “Alles dicht op zondag is niet meer realistisch, op deze manier verliezen wij de concurrentie met Leeuwarden.” Hij riep de kleine winkels op om toch vooral voor te stemmen. Hij kreeg steun van ‘concurrent’ Beckers van Poiesz: “In feite bepaalt de klant wat wij gaan doen, wij zijn in deze volgend.” De volgende spreker was ds. Stougie van Eastermar. Het verwonderde niet dat hij met name het aspect van de zondagsrust benadrukte. Hij sprak van een ‘collectief rustmoment’: “je kunt niet eindeloos werken.” Op een logische vraag van Lolkje Efdé van de VVD over hoe zijn eigen werk zich verhield met dit verhaal, had Stougie als antwoord: “dat is inderdaad het zwakke punt in mijn verhaal.”

De heer Nicolai van de Jumbo was van mening dat het oordeel bij de klant ligt: “De moderne consument laat zich niet sturen.” Ook de heer Piekstra van de Florahoek uit Hurdegaryp wees op het feit dat de tijden veranderen: “Je kunt niet achterblijven.” De heer Buruma van Ben Com uit Hurdegaryp was bang dat de kleine winkels de dupe zullen worden en: “Dy rêst hawwe wy nedich.” Namens het CNV betoogde mevr. Zijlstra dat de medewerkers eigenlijk geen keuze hebben. De mooiste bijdrage kwam van de heer Tuinstra van Stoer yn Hout uit Burgum. In een fraai geformuleerde Sterspot werd duidelijk dat hij voor was.

De heer Hooijenga wees op ‘it gefaar dat de lytskes meimoatte.” Hij riep de raad op om niet mee te werken: “It wurd is no oan jimme.” De heer De Boer van Karwei vond dat zondagsopening niet te keren is: “En waarom zouden we ook, immers, de consument bepaalt, als wij niets doen gaan ze ergens ander naar toe.” En dus mag de raad in de vergadering van 18 februari zich zelf uitspreken over dit toch wel heikele punt en dat wordt nog een hele klus.

FOTONIEUWS


 

Regionaal nieuws

0,7 °C

9 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.