15,7 °C

Dongeradeel in de fout met inkoopbeleid

di 26 mei 2015 16.10 uur

DOKKUM -

De accountant die de jaarrekening van de gemeente Dongeradeel heeft gecontroleerd, heeft een verklaring met beperking voor de rechtmatigheid gegeven. De jaarrekening 2014 werd voor de getrouwheid wel goedgekeurd. De accountant komt met de verklaring omdat van het totaal aan gedane inkopen van ruim € 20 miljoen tot een bedrag van € 1.555.000 aan inkopen zijn gedaan, waarbij de eigen gemeentelijke regels niet goed zijn toegepast.

In het inkoopbeleid hanteert de gemeente Dongeradeel een ondergrens voor meervoudig inkopen van € 20.000. Dit betekent dat voor inkopen boven dat bedrag op basis van een opdrachtformulering offertes moeten worden gevraagd bij minimaal drie aanbieders. In omliggende gemeenten wordt uitgegaan van een bedrag van € 50.000 als ondergrens voor meervoudig inkopen.

De gemeente Dongeradeel heeft bewust gekozen voor een lagere ondergrens om zo meer kwaliteits- en prijsvoordelen te kunnen behalen bij het inkopen van werken en diensten. Ook biedt het meer bedrijven en dus ook lokale ondernemers de kans een aanbieding te doen. Dit betekent wel dat de accountant veel meer inkopen (alle inkopen boven de € 20.000) moet controleren en mee moet wegen in het oordeel over de financiële rechtmatigheid. De accountant heeft geconcludeerd dat de eigen gemeentelijke regels in een aantal gevallen niet goed zijn toegepast. Voor 2015 zijn hiervoor maatregelen getroffen en afspraken gemaakt. Verdere professionalisering wordt in DDFK-verband opgepakt.

 

Regionaal nieuws