15 °C

Dongeradeel maakt winst in 2014

di 26 mei 2015 16.05 uur

DOKKUM -

De gemeente Dongeradeel heeft het jaar 2014 afgesloten met een winst van 1,6 miljoen euro. Dat komt door een groot aantal meevallers binnen het sociale domein en doordat de kosten voor het onderhoud van een aantal zaken lager uitgevallen dan verwacht. Ook het resultaat van het werk-leerbedrijf NEF was aanmerkelijk beter dan verwacht. Het saldo is volgens Dongeradeel grotendeels incidenteel van aard en zal dus niet op de volgende jaren van toepassing zijn.

De bijdrage aan het tekort van NEF voor Dongeradeel viel € 454.000 lager uit dan begroot. Ook de omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand en de kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vielen in totaal € 966.000 lager uit dan geraamd. Daarnaast vielen de kosten van het onderhoud aan walbeschoeiing, kunstwerken en waterkeringen lager uit dan geraamd.

 

Regionaal nieuws