15.3 °C

Foto: Harry van der Linde

Beroep omwonenden Torenstraat afgewezen

wo 20 mei 2015 16.52 uur

DRACHTEN - De Raad van State heeft de bezwaren afgewezen die enkele omwonenden van het gebouw Torenstraat 14 te Drachten hadden ingediend tegen de verleende vergunning om het gebouw te verbouwen. Het gebouw is in opdracht van Accolade ten behoeve van Reik (voorheen Tjallingahiem) verbouwd tot huisvesting voor begeleid wonen van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. De bestuursrechter had de bezwaren van deze omwonenden eerder afgewezen. Tegen die uitspraak is beroep aangetekend bij de Raad van State.

In een tussenuitspraak van 27 augustus 2014 sprak de Raad van State uit dat de vergunning op inhoudelijke gronden juist was verleend door het college en dat alleen het aantal aan te leggen parkeerplaatsen duidelijker moest worden vastgelegd in de vergunning. De Raad van State vond wel dat het college een formele fout had gemaakt door gebruik te maken van een algemene door de gemeenteraad afgegeven 'verklaring van geen bedenkingen'. Die algemene verklaring voldeed volgens de Raad van State niet aan de eisen van de wet. Het college van B&W kreeg de gelegenheid om deze vormfout binnen 16 weken te herstellen. Dat heeft het college gedaan door de gemeenteraad opnieuw een besluit te laten nemen.

De Raad van State heeft nu definitief besloten over het ingediende beroep en ook over het beroep dat was ingediend tegen het herstelbesluit van college en raad. Beide beroepen zijn door de Raad van State afgewezen. Het college had het herstelbesluit op tijd genomen en bekend gemaakt. Ook de besluitvorming door de gemeenteraad over het herstelbesluit is procedureel en inhoudelijk zorgvuldig geweest, zegt de Raad van State.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws