12.7 °C

Het regende lintjes in Opsterland

vr 24 april 2015 12.00 uur

BEETSTERZWAAG - Op vrijdagochtend vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Vijf inwoners van de gemeente Opsterland ontvingen uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag. Twee dames en drie heren kregen een Koninklijke Onderscheiding, waarvan één tot Ridder en vier tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden hebben zich alle vijf jarenlang ingezet voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of mensen die hulp nodig hebben.

Vijf gedecoreerden
Het echtpaar Henk Boersma en Anna Boersma-Osinga uit Ureterp ontving beiden een onderscheiding. De heer Boersma als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, mevrouw Boersma als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Johannes Roelsma uit Bakkeveen werd eveneens onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar Hilly Veenstra-Geertsma en Fokke Veenstra uit Bakkeveen werd beiden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

200 jaar Onderscheidingen
Dit jaar is een bijzonder jaar, omdat het 200 jaar gelden is dat Koning Willem de Eerste twee staatsorden instelde. De Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw, destijds bedoeld voor personen die op het slagveld moed hadden betoond of zich op een ander manier voor het pas ontstane Koninkrijk verdienstelijk hadden gemaakt. In 1892, kwam daar de derde staatsorde bij: de Orde van Oranje-Nassau. Het benoemen van personen door de Koning tot ridder is een traditie die zich tot op de dag van vandaag voortzet, zo ook weer deze lintjesregen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Hendrik (Henk) Boersma (67 jaar geboren op 3 december 1947, uit Ureterp

1978 - 1988
vrijwilliger bij en diaken en ouderling van de Gereformeerde Kerk in Bolsward
1979 - 1988
vrijwilliger en bestuurslid bij korfbalvereniging Westergo in Bolsward, o.a. als penningmeester en voorzitter
1984 - 1995
lid en voorzitter van de Afdelingsjeugd commissie en het Afdelingsbestuur Friesland van de Koninklijke Nederlandse Korfbal Vereniging
1985 - heden
pleegouder voor 10 kinderen waarvan 2 tot meerderjarige leeftijd en lid van de PleegouderRaad van Jeugdzorg Friesland
1990 - 2012
vrijwilliger bij en lid van de bouwcommissie en reünie-commissie van korfbalvereniging KV Oerterp
2003 - heden
actief als ouderling van de Hervormde Gemeente Opsterland Noord, voorzitter het beraad van ouderlingen
2007 - heden
vrijwilliger bij de Stichting Zorgboeren Fryslân en medeoprichter en voorzitter van de vereniging BEZINN en verantwoordelijk voor de professionalisering van deze instellingen


Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Anna Boersma-Osinga (63 jaar) geboren op 13 december 1951, uit Ureterp

1978 - 1990
vrijwilliger bij korfbalvereniging Westergo, als redactielid van het verenigingsblad, lid van de Jeugdcommissie, als trainer van de jeugdcommissie en begeleider van trainers
1985 - heden
pleegouder voor 10 kinderen waarvan 2 tot meerderjarige leeftijd, meewerkend pleegouder bij de STAP-cursus en voorlichter over pleegouderschap
1990 - heden
als vrijwilliger bij -en bestuurslid van- de korfbalvereniging KV Oerterp actief in de jeugdcommissie en oprichter, begeleider en trainer van het G-korfbalteam
2003 - heden
als vrijwilliger bij en ouderling van de Hervormde Gemeente Opsterland Noord geeft ze basiscatechese aan jongeren en verstandelijk gehandicapten en dementerende cliënten van Talant in Lijtehiem in Ureterp


Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Meneer Johannes Roelsma (82 jaar) geboren op 29 november 1932, uit Bakkeveen

1963 - 2008
drager bij Begrafenisvereniging Bakkeveen
1974 - 1989
meerdere termijnen waarin hij als ouderling en diaken zich inzette voor de Gereformeerde kerk Bakkeveen
1992 - heden
tuinman voor de tuin van het kerkgebouw
1992 - 1998
bestuurslid van de Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen
2000 - 2011
vrijwilliger bij de Oudjaarsploeg van Bakkeveen
2000 - heden
mede-oprichter en vrijwilliger bij de Himmelploech Bakkeveen, wekelijks opruimen van zwerfafval en rommel en geven van voorlichtingen op scholen. De Himmelploech won in 2004 de vrijwilligersprijs van Bakkeveen en in 2010 de Gouden Turf
2006 - 2007
vrijwilliger bij het rolstoelpad, waardoor rolstoelers met hulp van ‘Lopers voor Rollers’ een wandeling door de Bakkeveense duinen konden maken
2008 - 2012
actief lid van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), o.a. als bezorger van het maandblad, als penningmeester en organisator van ouderenreizen


Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hiltje (Hilly) Veenstra-Geertsma (75 jaar) geboren op 17 juli 1939, uit Bakkeveen

1960 - 2012
mede-oprichtster en bestuurslid van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bakkeveen, waarvan vijf jaar als voorzitter
1971 - 1976
secretaris van het gemengd Christelijk koor ‘Ta God’s Ere’
1990 - 1992
docent Nederlands voor asielzoekers die verbleven in The Lorryann
1993 - heden
als vrijwilliger verkopen van producten voor de stichting ‘Goed werk’ vanuit huis
1993 - heden
vrijwilliger bij de evangelisatie commissie van de Gereformeerde Gemeente Opsterland Noord
1993 - heden
depothouder bij de Stichting Dorcas; inzameling en verkoop van kleding en textiel
1995 - heden
verkoop van boeken ten behoeve van projecten voor straatkinderen in Roemenië
1997 - 1999
oprichter van en dirigente voor het Kinderkoor te Bakkeveen


Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Meneer Fokke Veenstra (77 jaar) geboren op 29 december 1937, uit Bakkeveen
1960 - 1964 oprichter van de Gereformeerde Kerk Bakkeveen en actief bij de bouw van de kerk
1960 - heden vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Bakkeveen, o.a. in het onderhoud aan tuin en gebouw en diverse termijnen als ouderling
1979 oprichter en bestuurslid van de Christelijke basisschool te Bakkeveen
1993 - heden depothouder van de Stichting Dorcas; inzameling en verkoop van kleding en textiel
2000 - 2010 klusjesman bij het gezamenlijk onderhoud aan Bakkeveen; verzorging van
bloembakken, voetpaden en bruggen

FOTONIEUWS


 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws