Account
Logo
Zoeken
21.3 °C

Raad 0519: onvrede over Onderwijshuisvesting

vr 4 oktober 2013, 0.35 regionaal

DOKKUM - Sinds november 2010 wordt er in de gemeente Dongeradeel over gesproken, maar nog steeds is het er niet: een integraal onderwijshuisvestingsplan. Donderdagavond kwam het onderwerp opnieuw aan de orde in de gemeenteraad van Dongeradeel. Waar de gemeenteraad juist af wilde van een ‘ad-hoc’-beleid op het gebied van de huisvesting van het onderwijs, blijken er in de afgelopen jaren verschillende besluiten genomen te zijn op die basis. Zowel de oppositie- als de coalitiepartijen waren donderdagavond ontevreden over het geleverde werk à 40.000 euro en reageerden teleurgesteld.

Vooral het trage proces zorgde voor teleurstelling. Jouke Douwe de Vries (fractie De Vries/Van der Galiën): “We binne bot teloarstelt oer wat der no leit. Wy fine dat de wethâlder oan te rekkenjen”. De FNP is eveneens teleurgesteld in wethouder Sicco Boorsma (Christenunie). Fedde Breeuwsma (FNP): “Dat soks sa lang duorje mat. It is wol hyl, hyl lang”. Het onderwerp staat prominent in het coalitieprogramma van het CDA, de FNP en de Christenunie. Niet alleen het tempo stoort de verschillende raadsleden. “It wrakselt oan alle kanten”, aldus Jouke Douwe de Vries. “We krijgen eigenlijk hetzelfde stuk voorgeschoteld als in 2010”, reageerde Anton van der Aar namens de VVD. Het stuk stond in eerste instantie niet voor een volgende gemeenteraad geagendeerd, maar daar brachten de raadsleden verandering in.

‘Vertraging om creëren draagvlak’
Wethouder Boorsma weet de vertraging met name aan het feit dat er voor de eerdere plannen op het gebied van onderwijshuisvesting te weinig draagvlak was. “We hawwe yn dit proces ynset op de gearwurking mei skoallen”, aldus Boorsma. De plannen voor samenvoeging van scholen en clustering werden daarom ook uit de oude plannen geschrapt. Behalve het toevoegen van actuele cijfers, verandert er eigenlijk vrij weinig. Met de schoolbesturen is afgesproken om in het najaar een tweetal conferenties te organiseren over de kwaliteit van onderwijs en de onderwijshuisvesting. Het uiteindelijke onderwijshuisvestingsplan zal pas medio 2014 worden afgerond.

Onenigheid over verhuizing
Ondertussen is er opnieuw onenigheid op het gebied van onderwijshuisvesting. Omdat basisschool de Eben Haëzer in Dokkum te maken heeft met ruimtegebrek, wil de school de peuterspeelzaal die in het gebouw gevestigd is verbouwen tot klaslokaal. De 7 jaar oude peuterspeelzaal zou dan moeten verhuizen naar basisschool de Twine. De gemeente Dongeradeel heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor tijdelijke huisvesting voor de Eben Haëzer, maar krijgt dit nog niet voor elkaar. Ook wie de kosten van de beide verbouwingen zou moeten betalen is niet duidelijk.

Eerder raakte de gemeente Dongeradeel verwikkeld in een conflict met het Dockinga College. De gemeente maakte na een verloren juridische strijd ruim 120.000 euro over naar de school om de kosten van de voorbereidingen van verbouwingen te vergoeden. Tijdens een volgende raadsvergadering zal opnieuw over het beleid voor onderwijshuisvesting worden gesproken.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws