Logo
Zoeken
Zoeken
5.6 °C

Drachten zei terecht Omrin-contract op

do 04 oktober 2012 19.04 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft van het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep gelijk gekregen in het juridisch conflict dat de gemeente heeft met NV Afvalsturing Friesland, handelend onder de naam Omrin. Dat blijkt uit een tussenarrest dat de gemeente donderdag bereikte.

Het geschil draait in hoofdzaak over het opzeggen van het contract voor de levering van afval door Smallingerland aan Omrin. De afvalverwerking kon veel goedkoper en de gemeente besloot te stoppen met Omrin. Het bedrijf stelde dat Smallingerland daarvoor een schadevergoeding van 5.4 miljoen euro zou moeten betalen. Het hof is het daar niet mee eens. Het hof is van mening dat de opzegtermijn die Smallingerland heeft gehanteerd voldoende was en ook vindt het hof dat de opzegging niet strijdig is met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Smallingerland is daarom geen schadevergoeding verschuldigd.

Een naar verhouding klein onderdeel van het conflict gaat over het stopzetten van de levering van GFT afval. Omrin claimt hierdoor ca. 100.000 euro schade te hebben geleden. Het hof stelt in het tussenarrest, dat die schadeclaim niet is onderbouwd en geeft Omrin tot 30 oktober 2012 gelegenheid dat alsnog te doen.

Het gemeentebestuur van Smallingerland is blij met de uitspraak van het hof. Deze toont aan, dat de gemeente in oktober 2006 correct heeft gehandeld en dat de opzegging rechtsgeldig is. In afwachting van de uitkomsten van het proces heeft Smallingerland in de afgelopen periode veiligheidshalve een bedrag van € 2,5 miljoen achter de hand gehouden. Het college zal de raad binnenkort een voorstel doen hoe deze middelen in te zetten.

Smallingerland laat haar afval sinds 1 augustus 2007 verwerken door HVC in Alkmaar. De gemeente behaalde daar de afgelopen 5 jaar een voordeel mee tussen de 400.000 euro en bijna 750.000 euro per jaar. Dat komt door lagere verwerkingstarieven. Daardoor kon de afvalstoffenheffing tussen 2007 en 2012 in een aantal stappen met in totaal 75 euro per jaar worden verlaagd.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....