16.5 °C

Oebele Vries uit Westergeest geridderd

za 26 mei 2012 10.21 uur

WESTERGEEST - De 65-jarige Oebele Vries uit Westergeest is vrijdagmiddag onderscheiden door burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland in de Spiegelzaal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit te Groningen. Vries ontving de onderscheiding 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau'.

De heer Vries is sinds 1974 verbonden aan de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Decorandus is sinds 1978 achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker van en thans universitair docent aan de Opleiding Friese Taal en Cultuur (voorheen het ‘Fries Instituut’ geheten). De heer Vries heeft gedurende 10 jaar supervisie over het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling op zich genomen.

Hij heeft sinds de jaren 70 meer dan 200 (populair-)wetenschappelijke artikelen en boeken geproduceerd, hoofdzakelijk over de middeleeuwse geschiedenis van de Friese landen (de kuststrook die loopt van het tegenwoordige Friesland tot ver in Noord-Duitsland) en van de Friese taal en de regionale en lokale geschiedenis van Noordoost-Friesland en Kollum en omstreken. De belangrijkste publicaties zijn zijn proefschrift over de middeleeuwse Friese vrijheid, zijn boek over de teloorgang van het Fries als schrijftaal in de 16e eeuw en zijn drietalige bronnenuitgave van een aantal Oudfriese teksten.

De publicaties van decorandus over de staatkundige ontwikkelingen in Friesland in Europees perspectief en over de taalsituatie in de 15e en 16e eeuw, zijn zonder meer baanbrekend geweest en hebben het begrip van de Friese en Nederlandse geschiedenis fundamenteel verdiept. De heer Vries is auteur van een belangwekkende en invloedrijke publicatie over het strafkamp voor Nederlanders bij Wilhelmshaven in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het samenwerkingsconvenant van de RuG en de Fryske Akademy uit 1997 betreffende de compilatie van Het Oudfries woordenboek, een belangrijk stuk voorwerk voor wat uiteindelijk de Friese Taaldatabank is geworden. Aan decorandus werd in 2008 de driejaarlijkse Joast Halbertsmaprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Fryslân, uitgereikt voor zijn gehele oeuvre.

Klik hier voor het persbericht van de gemeente met daarin alle verdiensten.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws