4,1 °C
© WâldNet

Thús wonen alleen in grote plaatsen

di 11 oktober 2011 12.00 uur

DOKKUM - Woningcorporatie Thús wonen trekt zich de komende jaren langzaam terug uit dorpen in de regio waar nauwelijks of geen voorzieningen zijn. Dat is op te maken uit het nieuwe Strategisch Voorraadbeleid 'Thús wonen foar de takomst' van de corporatie. In 24 dorpen in de gemeente Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland worden huurwoningen verkocht aan zittende huurders of op de woningmarkt aangeboden. Dat gebeurt niet in 1 keer, Thús wonen verwacht zelf ongeveer 25 tot 30 woningen per jaar te verkopen. De maatregelen zijn volgens de corporatie nodig om om te kunnen gaan met de krimp in Noordoost Friesland. Het beleid wordt op dit moment al toegepast.

In dorpen waar wel genoeg voorzieningen zijn gaat de corporatie wel investeren. De komende tien jaar wordt voor ongeveer 135 miljoen euro geinvesteerd in 5.700 woningen. Investeringen zullen vooral plaatsvinden in kernen met veel voorzieningen (Dokkum, Damwâld, Kollum, De Westereen en Feanwâlden). Dat zelfde geldt voor 8 dorpen met een redelijk aanbod van voorzieningen. Holwerd, Ternaard, Oosternijkerk, Metslawier, Anjum, Oudwoude, Zwagerbosch, Kollumerzwaag en Oudwoude horen tot die categorie. De woningcorporatie heeft nog niet aangekondigd wanneer de investeringen concreet beginnen of welke woningen als eerste aan de beurt zijn.

Thus Wonen als organisatie gaat zich concentreren in Dokkum. Er zal voortaan vanaf 1 locatie aan de Holwerderweg in Dokkum worden gewerkt en er zal op de bedrijfskosten worden bezuinigd. De twee andere kantoren worden gesloten. De plannen voor een eventuele verhuizing naar het oude gemeentehuis in Kollum zijn daarmee ook definitief geschrapt. Het kantoor in Dokkum wordt eerst opnieuw verbouwd om de medewerkers van de drie vestigingen te kunnen huisvesten.

FOTONIEUWS


 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie