7,6 °C

Dijkhoogte Ameland is voldoende

di 08 maart 2011 13.48 uur

NES (AMELAND) -

Bij de veiligheidstoetsing - een soort APK voor dijken - is in 2007 gebleken dat de dijk van Ameland niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Wetterskip Fryslân onderzoekt in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hoe de dijk voor de komende 50 jaar weer veilig gemaakt kan worden. In overleg met verschillende betrokkenen zijn diverse varianten tegen elkaar afgewogen.

De uitgangspunten die Wetterskip Fryslân tot nu toe moest hanteren, betekenden een aanzienlijke verhoging en daarmee ook een verbreding van de dijk. Zeer recent zijn de te verwachten golfhoogtes op basis van onderzoek van het Rijk naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat de dijk op Ameland nauwelijks hoeft te worden verhoogd.

Een van de problemen die de dijk kent, is het mogelijk optreden van piping. Piping houdt in dat het water onder extreme omstandigheden door de dijk sijpelt. Als het water hierbij zand meeneemt, kan de dijk verzwakken. Hoewel verhoging niet nodig is kan verbreding van de dijk op sommige plaatsen nog wel nodig zijn. De komende tijd wordt onderzocht waar maatregelen nodig zijn.

Steenbekleding
De huidige steenbekleding aan de buitenkant van de dijk is niet sterk genoeg om de zwaarste golfklappen te kunnen weerstaan. Daarom wordt deze bekleding vervangen. In totaal gaat het om een lengte van 16 km. Op donderdag 17 maart 2011 organiseert Wetterskip Fryslân een informatieavond over de dijkverbetering op Ameland. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Hofker en begint om 20.00 uur.

 

Regionaal nieuws

7,6 °C

4 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.