5,4 °C

Meer uitbouw opties voor Fûgellân

vr 04 maart 2011 12.14 uur

DOKKUM -

De gemeente Dongeradeel gaat nieuwe regels opstellen voor de bebouwing in de wijk het Fûgellân in Dokkum. Daartoe zal het college de raad een systematiek voorleggen waarbinnen de nieuwe regels vorm krijgen. Inwoners van de wijk krijgen hiermee meer mogelijkheden voor het realiseren van een bijgebouw, een aanbouw of een uitbouw.

Steeds meer inwoners willen extra ruimte in en bij hun woning realiseren, maar de huidige regelgeving biedt hiervoor op een aantal plekken nog te weinig mogelijkheden. Op dit moment mag in het Fûgellân alleen op het achtererf worden gebouwd. Het college stelt nu aan de raad voor om voor hoekwoningen ook het bouwen op het zijerf mogelijk te maken. Hieraan wordt wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de uitbreiding ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw en zijn er eisen gesteld aan de afstanden tot de perceelgrens en de voorgevel.

Met de nieuwe regels hebben de inwoners van het Fûgellân meer mogelijkheden om een bebouwing bij of aan hun woning te realiseren, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundige karakter van de wijk. De nieuwe regels zullen in eerste instantie alleen op een deel van het Fûgellân van toepassing zijn. Mogelijk wordt nog onderzocht of de nieuwe regels ook toegepast kunnen worden in andere wijken waar veel geschakelde woningen of rijtjeswoningen staan.

 

Regionaal nieuws

5,4 °C

3 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.