8,8 °C

Gemeente Dongeradeel draait verlies

do 02 december 2010 23.13 uur

DOKKUM -

De gemeente Dongeradeel heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar flinke financiële tegenvallers gekregen. Dat blijkt uit de tweede tussentijdse rapportage. Het boekjaar 2010 heeft er tot nu toe voor gezorgd dat de gemeente bijna 8 ton van de algemene reserve heeft moeten aanroepen. De tegenvallers komen onder andere door tegenvallen inkomsten van het Rijk, tegenvallende parkeeropbrengsten, hogere salarissen van de raad en een noodgedwongen extra bijdrage aan Oostergo.

De gemeente Dongeradeel heeft ook extra inkomsten tot en met het najaar van 2010. Dat werd met name veroorzaakt omdat een aantal grote projecten doorgeschoven zijn naar 2011. Het gaat dan onder andere om bijdragen aan het MFA in Holwerd, de bijdrage aan Esonstad, dorpshuizen in Oostrum en Niawier die later worden aangepakt en de bijdrage aan scouting de Granaet en het brandveilig maken van scholen, wat wordt uitgesteld. Toch wegen de extra inkomsten die dit oplevert, niet op tegen de forse tegenvallers die de gemeente heeft.

De parkeeropbrengsten lieten tot en met september nog behoorlijk te wensen over. Er kwam zo’n anderhalve ton minder binnen. Omdat werkvoorziening Oostergo verlies draait, is de gemeente daar ook bijna anderhalve ton extra aan kwijt. Verder kost ook de gemeenteraad zelf meer dan eerst werd verwacht. Omdat de leden van de raad ouder zijn dan werd verwacht, is er over 2009 en 2010 een ton te weinig begroot. Grootste tegenvaller is – net als in veel andere gemeenten – de bijdrage die vanuit het Rijk wordt ontvangen.

 

Regionaal nieuws

8,8 °C

5 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.