16,5 °C

Roelof Akkerman van de gemeente Tytsjerksteradiel onthult de plaquette 'De smûke hoeke' op de hooikap oto’s: ©BCE/Simon Bosma

Nieuwe plek evenementen Sum'heide

za 17 juni 2006 19.04 uur

SUMAR -

De buurtvereniging van Sumarreheide heeft zaterdag tijdens het jaarlijkse heidefeest officieel het vernieuwde evenemententerrein in gebruik genomen. Een grote groep vrijwilligers heeft maanden aan de realisatie van het terrein gewerkt. Zo zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst, is er een jeu-de-boulesbaan gekomen en is er een hooikap neergezet.

De buurtvereniging was tot vorig jaar in het bezit van enkele partytenten waaronder ieder jaar de traditionele barbecue werd gehouden. "Mar dêr is troch de hurde wyn net folle fan oerbleaun, dus do moasten wy wat oars", zo vertelt Klaas van der Veer van de buurtvereniging. De buurt had eerder als wens om een buurthuis te realiseren. Uit een door de buurtvereniging gehouden enquête bleek hier behoefte aan te zijn, maar dit plan mislukte vanwege de hoge kosten. Daarna ontstond het idee om een hooikap te realiseren. Deze hooikap heeft ook een duidelijk een sociale functie te vervullen.

"Elkenien bliuwt tsjinwurdich mar yn 'e hûs efter 'e televyzje of de kompjûter hingjen en komt net mear bûten", zo is Van der Veer van mening. De bedoeling van de hooikap is dat mensen er samenscholen en er een praatje maken, zoals je vroeger zoveel zag in de omgeving. "It wurdt allegear folle minder sosjaal, minsken litte harren folle minder sjen", zo vult Marten de Haan aan. De hele dag was het op Sumarreheide feest. Zo waren er spelletjes voor de kinderen en 's avonds volgt de jaarlijkse revue.

 

Regionaal nieuws

16,5 °C

8 inbraken

9 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.

.