9,4 °C

Gemeentebeleid kritisch bekijken

wo 08 maart 2006 17.40 uur

BUITENPOST -

Burgemeester Lyklema van de gemeente Achtkarspelen heeft woensdag het document "Uitdagingen en kansen" aan de fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad gegeven. In het document wordt de belangrijkste problematiek voor de gemeente beschreven. Het kan gebruikt worden bij de onderhandelingen die moeten leiden tot het nieuwe college van B&W van Achtkarspelen.

De burgemeester en de leden van het managementteam hebben het document geschreven. Aan de hand van de tien programma's uit de programmabegroting wordt inzicht gegeven in de problematiek waar de gemeente mee te maken heeft. Er wordt gewezen op het huidige rijksbeleid waardoor er weinig mogelijkheden zijn om de eigen belastingen te verhogen. Ook worden volgens het document meer taken aan de gemeenten overgedragen zonder dat rekening wordt gehouden met de financiële consequenties hiervan.

Alles vraagt om een heroverweging van het gemeentebeleid en dat is de belangrijkste aanbeveling van de schrijvers van het document.

 

Regionaal nieuws

9,4 °C

4 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.