6,3 °C

© Wouter Jansen |  En zo komt het er misschien uit te zien..... (animatie)

Het carillon van Drachten blijft

vr 03 maart 2006 11.31 uur

DRACHTEN -

Het carillon in het centrum van Drachten is uniek en herkenbaar. Dat is bijna unaniem de mening over het carillon. Het college van B&W heeft na afweging van tientallen inspraakreacties besloten het inrichtingsplan voor het Moleneind op een aantal punten aan te passen zodat in elk geval het carillon blijft staan op zijn huidige plek. Eind november werd duidelijk dat het carillon mogelijk moest gaan wijken voor de Drachtster vaart.

Het overgrote deel van de reacties bleek namelijk te gaan over het carillon. Bijna iedereen gaf aan dat het uniek is en Drachten een herkenbaar gezicht geeft. Over de constructie waar de klokken in hangen, blijven de meningen verschillen. In de antwoordnota staat ook dat puur op grond van stedenbouwkundige overwegingen een Dam zonder carillon beter is. Een langere vaart geeft een rustiger beeld en het doet recht aan de vroegere inrichting van de plek.

Ondanks die mindere ruimtelijke kwaliteit heeft het college nu toch besloten het carillon op de Dam te laten staan. Na overleg met de winkeliersvereniging H&I is nog een terras op waterhoogte aan het ontwerp met het carillon toegevoegd.

 

Regionaal nieuws

6,3 °C

3 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.