0,7 °C

Werklozen moeten ondernemer worden

do 19 januari 2006 18.54 uur

BUITENPOST -

Werklozen die momenteel een uitkering genieten, zouden ondernemer moeten worden als ze daarvoor aspiratie hebben. Dat vinden de gemeente Achtkarspelen en Kollumerland. Op 1 februari wordt een informatieavond georganiseerd die alle 'ins en outs' blootlegd rondom het ondernemerschap met steun van de gemeente. De deelnemers zullen door de gemeente financieel worden ondersteund en begeleid bij het starten van een bedrijf.

De aanwezige handelsgeest in de regio is voor de gemeente aanleiding om het project te starten. Om een bedrijf op te starten moet iemand uiteraard ondernemend zijn. De gemeenten denken dat de onbekendheid met de materie vaak de reden is dat het niet verder komt dan dromen. Voor mensen met een uitkering die een bedrijf willen starten, bestaat er twee soorten hulp:

1. Pre-starters:
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) biedt een financiële mogelijkheid om met begeleiding een eigen bedrijf te starten. Een pre-starter kan zich twaalf maanden met behoud van uitkering voorbereiden zonder zich beschikbaar te stellen voor regulier werk. Men krijgt daarvoor een vergoeding van te maken kosten zoals een ondernemersplan, productontwikkeling, marktonderzoek en te volgen cursussen.

2. Starters:
Bij het starten van een bedrijf kunnen mensen een beroep doen op een maximaal rentedragend krediet of een borgtocht voor een banklening. De start kan met een deskundig begeleider worden gefaciliteerd en hiervoor kent het Bbz ook een financiële voorziening. Een starter moet een ondernemersplan voor een bedrijf en in maximaal 36 maanden met behoud van uitkering een levensvatbaar bedrijf of beroep ontwikkelen. De uitkering wordt in die periode als lening verstrekt, waarvoor een geldlening tot maximaal 30.417 euro voor bedrijfskapitaal beschikbaar wordt gesteld.

 

Regionaal nieuws

0,7 °C

9 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.