-0,5 °C

Opsterland: schadeclaims nemen toe

di 06 december 2005 12.31 uur

TIJNJE -

De gemeente Opsterland constateert de laatste jaren een toenemend claimgedrag onder haar inwoners. Door vastgestelde planschade bij de nieuwbouw in Tijnje is de gemeente 83.000 euro kwijt aan het uitkeren van de schade die omwonenden ondervinden. Opsterland zal bij nieuwe planontwikkeling meer rekening gaan houden met eventuele financiële claims. De gemeente zegt dat dit weer kan leiden tot situaties waarbij uitbreidingsplannen om deze financiële redenen niet van de grond komen of soberder ontwikkeld moeten worden.

In de planschadezaak in Tijnje stelt het college van B&W de raad voor om een totaalbedrag van 83.000 euro aan planschade uit te keren aan zeven bewoners van de Breewei in Tijnje. De bewoners ondervinden planschade doordat er achter hun woningen was gestart met de aanleg van de nieuwe woonwijk Riperwâlden.

Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) uit Rotterdam heeft onafhankelijk advies gegeven over de claims van de bewoners en over de toe te wijzen vergoedingen. Zij komt tot de conclusie dat er bij 7 claims (in totaal 8 ingediend) in meer of mindere mate sprake is van privacy- en uitzichtverlies, geluidshinder en aantasting van de ligging van de woning. Het totale bedrag aan vergoedingen komt op 83.000 euro.De gemeenteraad behandelt de planschadevoorstellen op 9 januari 2006.

Het uitbreidingsplan Riperwâlden is ontwikkeld nadat Tijnje aangaf behoefte te hebben aan nieuwbouw. Het plan bestaat uit een gefaseerde bouw van maximaal 40 woningen. De eerste en huidige fase bestaat uit de bouw van 18 woningen. Begin 2004 zijn de voorbereidingen voor de bouwplannen gestart.

 

Regionaal nieuws

zaterdag 16 januari

Schoorsteenbrand in Gorredijk

-0,5 °C

4 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.