2,3 °C

Basisonderwijs krijgt nieuwe directeur

di 29 november 2005 10.46 uur

BEETSTERZWAAG -

Het college van B&W van de gemeente Opsterland heeft dinsdag ingestemd met de benoeming van Jan Veenstra als algemeen directeur van het Opsterlandse openbare basisonderwijs. Veenstra begint per 1 maart 2006. Zijn belangrijkste taak is het verder ontwikkelen van het basisonderwijs en sturing geven aan de schooldirecteuren en de stafmedewerkers. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij tussen die partijen samenwerking tot stand brengt.

Jan Veenstra is al sinds 1977 actief in het onderwijs. Hij startte als onderwijzer en heeft daarna diverse directeursfuncties op verschillende scholen bekleed. Tussen 1998 en 2003 was Veenstra bovenschools directeur van het basisonderwijs in de gemeente Boarnsterhim. Sinds 2004 is hij in diezelfde gemeente algemeen directeur van het basisonderwijs.

Regionaal nieuws

2,3 °C

4 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.