2,8 °C

GrienLinks ook tegen tracé Centrale As

do 20 oktober 2005 15.24 uur

BURGUM -

GrienLinks gaat op dit moment niet akkoord met het Voorkeurstracé van de Centrale As dat Gedeputeerde Staten hebben bedacht. "Het gaat te veel ten koste van het karakteristieke landschap van de Noordelijke Friese Wouden, dat ook landelijk erkenning krijgt met de benoeming van Nationaal Landschap door het Rijk", zeggen de woordvoerders Louis Bakker en Oene Hofman. Een definitief standpunt is door de politieke partij nog niet ingekomen.

Het taakstellende budget van 1998 was 152 miljoen euro en dat is nu fors overschreden, merkt de partij op. De kosten voor de Centrale As zijn nu geraamd op zo'n 184 miljoen euro excl. BTW. De provincie Fryslân bevestigt de stijging in de gepubliceerde Bestuursrapportage 2005 over de periode tot 1 september jl.

Vrijdag zal de fractie van GrienLinks in Tytsjerksteradiel, twee bestuursleden van GrienLinks in Dantumadeel en een delegatie van de provinciale statenfractie een bezoek aan het Projectbureau 'Centrale As' in Burgum brengen. Ze willen weten wat de financiële en verkeerskundige gevolgen zijn, als wordt gekozen voor een tweebaansweg, met een maximum van 80 km/uur en met een tracé dat meer overeenkomt met de huidige provinciale weg tussen Dokkum en Nijega (Wâldwei).

 

Regionaal nieuws

2,8 °C

12 inbraken

11 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.