0,5 °C

Fusie Sociale Dienst van 2 gemeenten

do 07 april 2005 11.03 uur

BURGUM -

De colleges van B&W van de gemeente Boarnsterhim en de gemeente Tytsjerksteradiel willen per 1 januari 2006 gaan samenwerken op het gebied van de sociale dienstverlening. Momenteel is burgemeester Polderman van Tytsjerksteradiel ook waarnemend burgemeester in Boarnsterhim.

In de afgelopen periode is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van samenwerking. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat samenwerking voor beide gemeenten een betere dienstverlening op kan leveren, iets waar beide gemeenten op in zetten. Ook speelt een rol dat deze verbeterde dienstverlening minder kosten met zich meebrengt.

Nader onderzoek
Voordat een definitief besluit wordt genomen over de samenwerking is een nader onderzoek nodig naar de dienstverlening, de inrichting van de organisatie, de bedrijfsvoering, personele consequenties, informatievoorziening en ict.

Tijdsplanning
Van 1 maart 2005 tot 1 augustus 2005 worden de mogelijkheden voor samenwerking nader onderzocht zoals hierboven beschreven. Van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2006 volgt dan het besluitvormings- en medezeggenschapstraject.

 

Regionaal nieuws

0,5 °C

5 inbraken

14 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.