11.6 °C

Relatief veel Friezen in de bijstand

ma 01 maart 2021 15.53 uur

LEEUWARDEN - Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat relatief veel Friezen moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Gemeente Leeuwarden is koploper, met vijftig op de duizend inwoners die eind juni 2020 moesten rondkomen van een bijstandsuitkering. Ook Harlingen, Smallingerland en Heerenveen zaten boven het landelijke gemiddelde van 28 op duizend.

28 per duizend

Van alle inwoners van Nederland kregen 28 per duizend inwoners bijstand halverwege vorig jaar. Aan het begin van de economische crisis, halverwege 2009, bedroeg dit 22 op de duizend. Het aantal inwoners in de bijstand liep op tot ruim 30 op de duizend in 2017. Hierna zette een daling in. De bijstandsuitkering is beschikbaar voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Voor alleenstaanden gaat het om een netto bedrag van 1.075 euro per maand. Stellen die samenwonen of getrouwd zijn krijgen maandelijks netto 1.536,34 euro. De bijstandsdichtheid is in het noorden al jaren hoger dan het gemiddelde in Nederland. Ook in de grootste steden is dit te zien. Dit komt doordat het gaat om gebieden met een relatief lage arbeidsdeelname en een gemiddeld lager opleidingsniveau. Samen met Groningen hoort Leeuwarden bij de acht gemeenten met het hoogste aandeel bijstandsontvangers. Rotterdam spant landelijk de kroon met 68 op duizend inwoners.

Toename in 2020

Voor het eerst sinds 2017 ontstond landelijk een toename van het aantal bijstandsontvangers in 2020. De coronapandemie speelde hier een grote rol in. Momenteel lijkt het effect relatief bescheiden, maar dit is moeilijk te zeggen omdat er nog geen massaal baanverlies is. Mogelijk komt dit later, wanneer de overheidssteun eindigt. Daarnaast krijgen ontslagen werknemers vaak eerst een WW-uitkering. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is met 27,4 procent gestegen in vergelijking met een jaar geleden. De mensen met een flexcontract zijn sneller aangewezen op de bijstand. In Leeuwarden ging het aandeel bijstandsontvangers in 2020 omhoog naar 50,1 ten opzichte van 49,9 per duizend inwoners vorig jaar. Naast een val in inkomsten gaan voor veel mensen ook de vaste lasten omhoog. De energiebelasting gaat omhoog, de zorgverzekering valt voor veel mensen hoger uit en ook supermarkten worden steeds duurder. Door het vergelijken van verzekeringen, energiekosten, sim only abonnementen en andere vaste lasten kan men deze kosten zo laag mogelijk houden.

Meer bijverdienen in de bijstand

Er is een landelijke regeling die het mogelijk maakt voor jongeren om wat extra bij te verdienen tijdens de coronacrisis. Ook heeft de overheid handige geldtips voor jongeren gedeeld op het platform Wijzer in Geldzaken. De gemeente Smallingerland verruimt deze landelijke regeling. Alle inwoners van Smallingerland die in de bijstand zitten mogen wat extra bijverdienen. Dit wordt niet van de uitkering afgetrokken. Op hetzelfde moment maakt Smallingerland een einde aan de premie van 1.000 euro voor inwoners die niet langer aanspraak meer maken op de bijstand door het krijgen van duurzaam werk. Hiervoor is gekozen vanwege de noodzaak tot bezuinigen.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws