12 °C

Nieuwe maatregelen kruispunten Haadwei in Damwâld

Publicatie: donderdag 20 januari

 

REACTIES

Echt belachelijk deze geldverkwisting!

Wordt je straks links en rechts door fietsers ingehaald.
Ik zou als ik de gemeente was de overheid vragen terug te gaan naar paard en wagen.. auto's zijn veel te gevaarlijk

renegade uit Dokkum

Die 30km hobbels voor o.a. de Dokkumers moet je ook maken net voor de gevaarlijke kruispunten. Ik zie hier dat ze net na de 30km-hobbel weer veel te veel gas geven. 30km rijden is psychisch heel lastig als je 4 wielen onder je komt hebt. Maar, goed plan om ook dat stukje in de bebouwde kom 30km te maken.

outsider uit Damwâld

 

rechts heeft gewoon voorrang hoe moeilijk kan het wezen ..lukt dit niet dan word tijd om rijbewijs in te leveren

bassie01 uit De Westereen

Probleem is dat ze er bijna altijd van 4 kanten komen, dus dan maar eeuwig blijven wachten ?

WaldDam uit Damwâld

Dan weet je toch nog hoe het werkt! Anders weer op les!

rommie uit Oudwoude

 

Sommige dingen die goed werken moet je niet veranderen,zoals bijvoorbeeld de beide oude rotondes en gescheiden fietspaden,shared space is gewoon waardeloos,is al op zovele plaatsen bewezen..

pkd19 uit Burdaard

 

De rontondes hienen der noooooit ut matten,it hat nog nooooooit wer werkt 😪😪😪

PietjeB uit Dokkum

 

Komt nooit meer goed.

wietkweker uit Wijtgaard

 

Als je Damwâld uitrijdt richting zuiden, dan staat daar een bord van 60 km bij het verlaten van de bebouwde kom. Dus de meesten geven daar gas. Maar oeps.. 10 meter verder is rechts de Willemstrjitte! En dat verkeer heeft voorrang. 80% van de chauffeurs heeft dat niet door en steekt ook nog eens de middelvinger op als je vanuit de W-strjitte de Haadwei oprijdt.
Hopelijk helpt die verkeersheuvel, maar dat bord van 60 km zou ook even 25 meter opgeschoven moeten worden tot voorbij de Willemstrjitte.

oarsom uit Broeksterwâld

Helemaal mee eens, ook aan de andere kant staat het 60km bord bijna op de fiets oversteek dat moet er 200m voor staan, dan kun je daar het gas los laten.

outsider uit Damwâld

En honderd meter verder mag je weer 80, belachelijke situatie zo!

waldmanutwalterswald uit Damwâld

En die rotonde in Broeksterwâld kun je met 30 met moeite ronden. Maak dat hele stukje (erftoegansweg) gewoon helemaal max 60km/u

outsider uit Damwâld

 

Onderzoek? It moast ek wer djoer.Ist sa moeilik om op it wurdsje rotonde te kommen?

Dat bin ik uit Anjum

 

Al zullen er nog tonnen in geïnvesteerd worden; de rotondes zoals ze waren met fietspaden aan beide kanten waren het veiligst. Ook het overzichtelijkst, het voordeeligst en het simpelst.

boekebaaske uit De Westereen

Dat witte se der sels ek wol fansels, mar ik bin bang dat se dat ut skaamte net ta jaan gean. Krekt bern.

Dat bin ik uit Anjum

 

Volgens mij is het nog steeds de foute beslissing geweest van het vorige college om de rotondes weg te halen,misschien zouden stoplichten met goede oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars een oplossing zijn.

musky uit Rinsumageast

De geplande (Baasrode asfalt horende) 30kmu is niet doorgegaan omdat dorpsbelang 50kmu wilde en heeft gekregen. Dat was een foute beslissing waar men nu op terugkomt. Over veilige fietsroutes/tracé's is echter onvoldoende nagedacht! Maar ja dat hoeft ook niet in SharedSpace maar maak er dan ook 30kmu van...

outsider uit Damwâld

 

Maatregels die voldoende zijn:

-Rotonde bij Conradi Veenlandstrjitte
-Rotonde bij Hoofdweg

En aanvullend:
-Roestige lekkende palen weghalen geen porum.
-Luutseehun bankjes weer om de rotonde heen

blackeagle uit Damwâld

Kan damwâld toch net betelje.
Wurd twa keerneat.

Janvangent uit Brantgum

 

Met een rotonde kan iedereen rijden. Maar nu komt het op de verkeersregels aan. En zo zie je maar weer dat de helft van de automobilisten het rijbewijs kunnen inleveren.

nordeney uit Kollum

 

Tsja zo ist nordeni! Misschien aan jou de dankbare taak om die mensen eens met jou te laten mee rijden? Of achter je aan,dan kunnen ze excact zien hoe het even op de juiste manier moet.
Zint het je niet,pak je gewoon de rijbewijzen af

vwman uit De Westereen

 

Ik vindt het prima zo het nu is, ik ben er wel aan gewend zo😀

waldmanutwalterswald uit Damwâld

Ik ben als fietser en automobilist er ook aan gewend. Ze rijden op de Haadwei echter te snel om je als fietser veilig te voelen. De huidige kruisingen zorgen ervoor dat ze bij drukte langzaam worden genomen dat is weer veilig voor mij als fietser. Laat die rotonde snel achterwege dat is complete onzin in een 30 km zone.

outsider uit Damwâld

@outsider,nadat de rotonde bij de kruisweg is weggehaald zijn daar al zeker een tiental ongelukken gebeurd,iets wat als de rotonde was gebleven niet het geval zou zijn..

pkd19 uit Burdaard

 

Er zijn laatste jaren veel gevaarlijke situaties gecreëerd in het verkeer......juist met de bedoeling om het veiliger te maken.
Ik weet niet welke clowns bij gemeente en of provincie dit bedenken, maar over na gedacht ....nee.
Voorbeelden kruisingen Damwoude.
Trekvaart.
Afslagen weg Holwerd Leeuwarden, geen in/uitvoegen gedeeltes.
Kruisingen weg ternaard metslawier.
Kruising bij snackbar woudpoirtsbrug Dokkum.....alles rechtsvoorrang in Dokkum....behalve daar.
Vragen om ellende. En miljoenen gekost

frons uit Holwerd

De inrichting van de Haadwei is het gevolg van het doordwingen van het beleid van een wethouder die naam wilde maken en van luchtfietsers die blindelings achter hem aanliepen en hem naar de mond praatten.Naar verstandige vertegenwoordigers uit de dorpsbelangen werd niet geluisterd en die werden weggezet als onkundige tegenwerkers.De hele "inspraak" was een grote farce. Allereerst moet het "shared space" principe eraf. De Haadwei is de hoofdverkeersader door het dorp waar alle verkeer uit de rest van het dorp op uitkomt. Ook bij de kruising Badhuisweg-Haadwei moet een rotonde komen en geen halve maatregelen om het "dielde romte" principe te redden.

tseardrintjema uit Damwâld

 

Dus een wethouder van het vorige college.

musky uit Rinsumageast

Ja natuurlijk. De huidige wethouders zijn veel verstandiger, maar zij mogen de ellende van het vorige college wel opruimen voor heel veel geld dat het vorige college verknoeide.

tseardrintjema uit Damwâld

 

Sa ist.

musky uit Rinsumageast

 

Se moasten ris mei de harsens achter die kompjoeter wei komme en nei bûten gean om te sjen wat dr oan e hân is. Mar nee. Sil te kâld weze. Lit se in dei lang, omme 5minuten dat krúspunt oerstekke mei in auto as in fiets, dan ist gauw klear.

Dat bin ik uit Anjum

 

Dat bin ik.in damwalster in Anjum,?

musky uit Rinsumageast

Efkes objectief blieuwe musky. We komme der allegearre wolris del. Tensei jo dagenlang yn e hûs sitte, oan e brúne blikken, in oar syn reaksjes te analisearjen.

Dat bin ik uit Anjum

 

Okee,mis togt kin gebeure,goed wykein.

musky uit Rinsumageast

Kerel, goed wykein 😊

Dat bin ik uit Anjum

 

Voor het geven van een reactie op bovenstaand nieuwsartikel dient u eerst in te loggen.

Log in

Nog geen account? Meld je gratis aan