10,3 °C

Stookverbod in Noardeast-Fryslân

Publicatie: vrijdag 24 april 2020

 

REACTIES

Afdeling 8. Vuurverbod

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing
op:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de
flora en fauna.
5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder
1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale milieuverordening Fryslân.

oerterper uit Ureterp | 24-04-20 | 17.26

Lekker bbq met dit weer, perfect

ambtenaartje uit Lutjerijp | 26-04-20 | 17.50

Voor het geven van een reactie op bovenstaand nieuwsartikel dient u eerst in te loggen.

Nog geen account? Klik hier voor een nieuw account of klik hier om in te loggen