Logo
Zoeken
Zoeken
4.2 °C

Medewerkers Omrop Fryslân schrijven niet goed Fries

Publicatie: 18 jul 2015, 10.02

 

REACTIES

waldnet ook niet

arjan2 uit Dokkum

 

By omrop Frysl

ruchhouwer uit Koatstertille

 

'Boas' is gewoon een Fries woord, met vrijwel de gelijke betekenis als 'lulk', dus is 't om 't even welke ze gebruiken, Ruchhouwer. Dat jij, en vele anderen, eerder 'lulk' gebruiken, wil niet zeggen dat het andere per se fout is.

ruchhouwer uit Leeuwarden

 

Dat Fries is echt niet zo moeilijk .Het probleem is dat ze het overal anders spreken bv leeuwarders Harlinders Drachtsters De Wouden b v westerein Gewoon 1 Friesse taal en het probleem is opgelost .Ik spreek zelf min 5 talen En mien Fryks is ik wol goed hjer Dit wol ik mar effe sisse Allemaal een zonnige dag toegewenst Der Kozak

kozak1 uit Augustinusga

 

By de Omrop dogge hja mar wat, betinke sels de oersetting ut t ABN as betinke samar in nij Frysk wurd assa. De subsydzje earst marris ynkoartsje!

boerke uit Dokkum

 

@ruchhouwer, it moat altyd noch skreaun wurde as "lilk" en net as "lulk".

pdz uit Damwâld

 

@ der Kozak, wat een vauten, eerst nalezen, dan plaatsen ! Harlinders Friesse sisse mien

fenomeen uit De Westereen

 

Krijgen miljoenen euro's subsidie per jaar om de Friese taal te promoten. ik kan wel een betere besteding voor deze gelden bedenken en u ook denk ik!

kadoenzo uit Drachten

 

Fenomeen, vergeet de fout in het verschil tussen 'ik' en 'ek' niet.

kadoenzo uit Leeuwarden

 

Het gaat niet over Fries spreken, maar over Fries schrijven. De uitspraak mag in de dialecten van het Westerlauwers Fries verschillen, de spelling kent een zekere standaard. Dat is weinig anders dan het Nederlands; er is een standaardspelling, maar overal spreekt men anders... Je spreekt overigens misschien wel vijf talen; tot nu toe heb je getoond, dat je twee schriftelijk niet beheerst.

kadoenzo uit Leeuwarden

 

Mijn vorige reactie was voor Kozak1.

kadoenzo uit Leeuwarden

 

En bekende is familie van de vroegere drs Dr P?En wat interesseerd mij dat gezeur. Schriftelijk is niks .Ik heb liever de praktijk.En fries schrijven kom je ook niet ver mee .In The World

kozak1 uit Augustinusga

 

Bij Waldnet kunnen ze in het Nederlands niet eens een foutloos stukje schrijven.

topper uit Drachten

 

Medewerkers van de grote omroepen schrijven ook niet goed Nederlands, dus wat is er anders? Die krijgen vele malen meer geld.

aldeboarn uit Aldeboarn

 

'Nu blijkt dat de meeste Omroppers niet in STAAT ZIJN een foutloos stukje te KUNNEN typen'

???

Vlgs mij blijkt uit deze zin dat sommige redactieleden ook niet altijd foutloos kunnen typen.

Ik vraag me af of zij wel in staat zouden zijn te slagen voor taaltoetsen?

age uit Uithuizen

 

jammer dat publiek geld op deze manier in de prullenbak moet belanden.

stdcynisch uit Drachten

 

'Schriftelijk' is ook praktijk, Kozak1, alleen een andere tak van praktische taaluitingen. Zeggen dat 'schriftelijk' niets zou zijn, is niets meer dan een pavlovreactie wanneer men oo de eigen gebreken gewezen wordt.

stdcynisch uit Leeuwarden

 

Zeggen dat je met een taal niet ver in de wereld komt, is eveneens zo'n pavlovreactie, Kozak1. Met de meeste talen kom je sowieso niet ver in de wereld... Maar in het land waar een taal de voertaal is, is een zekere beheersingsgraad een vereiste om redelijk te functioneren in de maatschappij. Tenzij je natuurlijk genoegen wilt nemen met een uitkering...

stdcynisch uit Leeuwarden

 

Ik hoef geen Pavlov .Maar ik hat liever Gorbatsjov.Hadden de westerse mogendheden zich maar beter ingeleefd in deze fijne man .Dan hadden we de ellende met de oekraine ook niet gehad Meer wil ik hierover ook niet kwijt .Want dit gaat natuurlijk over Friesenland Groetjes

kozak1 uit Augustinusga

 

Een heel klein percentage van de friese bevolking is in staat foutloos fries te schrijven, geeft ook wel aan hoe moeilijk deze taal is.
Het verhaal wil dat de bekende schrijver Tolkien (Lord of the Rings) de klanken van de friese taal heeft gebruikt om de taal van de Orks en de Uruk-hai te ontwikkelen en te laten spreken. En dat verbaasd me ook weer niet.

hhw uit Harlingen

 

Ik denk dat de meeste mensen moeite met Fries schrijven hebben, Hhw, omdat velen de taalregels slechts beperkt kennen. Zoveel tijd is er niet voor Fries onderwijs, waarbij spelling en schrijfvaardigheid niet veel aandacht krijgen... Als men dan Fries wil schrijven, doet men dat fonetisch, naar het lokale dialect.

hhw uit Leeuwarden

 

Bekende .Moet ik hier op uitmaken dat fries een dialect is?Of is dit ook voor professoren bestemd?

kozak1 uit Augustinusga

 

Gewoon Nederlands schrijven en je doet al normaal genoeg hoor.

drolstip uit Drachten

 

Oooh, voor een paar miljoen

fou uit Uithuizen

 

Ik heb nergens beweerd dat het Fries een dialect in het Nederlandse taalgebied zou zijn, Kozak1.

fou uit Leeuwarden

 

Ik zou zeggen .Kijk eens bij het eerste Fries .Dan blijft er van de taal niet veel over .Ik bedoel de franken en friesen

kozak1 uit Augustinusga

 

Lekker belangrijk!!!

powerfly uit Kollumerzwaag

 

Ja, van oorsprong is het Fries inderdaad een dialect in de West-Germaanse taalgroep, net als het Nederlands. Zo kunnen we vrijwel alle talen classificeren als een dialect.

Maar leuke schijnbeweging om wat aanzien proberen te winnen, Kozak1.

powerfly uit Leeuwarden

 

Weer veel anti Friezen uit Drachten. Cultuurbarbaren! Subsidie voor het Fries is terecht! Eigenlijk horen ambtelijke functies verplicht Fries moeten kunnen spreken/schrijven. Een taal die ouder is dan het Nederlands hoor je te beschermen!

rommie uit De Westereen

 

Wat brabbel je nu allemaal rommie?

drolstip uit Drachten

 

"Waldnet schrijft niet goed Nederlands."

eliel uit Ypecolsga

 

els f

pipa uit Drachten

 

Bekende uit Leeuwarden, u heeft deels wel gelijk, maar als ik dan uw tekst lees blijkt dat Nederlands ook al moeilijk genoeg is. "Waarbij het Fries.... " Nee "waardoor het Fries " niet genoeg aandacht krijgt. sizzen is neat mar dwaan is in ding.

elcapitan uit Drachten

 

Ik zal ook niet beweren dat ik altijd foutloos Nederlands spreek of schrijf, Elcapitan. Derhalve zal ik ook niet van anderen eisen dat zij foutloos Nederlands spreken of schrijven.

Dat ik fouten maak, wil niet zeggen dat ik moeite met het Nederlands zou hebben.

elcapitan uit Leeuwarden

 

he kozak is dyn fryks wol goed
of mat ut frysk weze

prideux uit De Knipe

 

Bekende uit Leeuwarden, nee je hebt gelijk maar wat ik wilde zeggen is, dat iedereen een mening heeft over schrijven Fries door de Omrop medewerkers, maar elke reactie die ik las bevat fouten dus waar heeft iedereen het dan over.

elcapitan uit Drachten

 

Straks motte de Friesken zelf een inburgerings curzus hawwe liked me.Maar ik denk dat het voor de meesten al te let is.Learnje jim mar chineesk.Dot is straks folle meer ien tink ik Allejerre een goeie jontied tawinskje van mie
Der Kozak

kozak1 uit Augustinusga

 

Kozak1. "Zalig zijn de armen van geest"

elcapitan uit Drachten

 

SMH, Wist wol wat sa

zwaagwestreender uit De Westereen

 

De Fryske taal is alhiel net dreech. Der bestean swierrichheden mei't hja net gen

rypster95 uit Dronrijp

 

Talen die hoofdzaak gesproken worden zijn vaak met uitsterven bedreigd. Over 50 jaar wordt de Friese taal nog maar door een beperkt aantal mensen gesproken waarvan de gemiddelde leeftijd ook nog vrij hoog zal zijn. Kwestie van natuurlijk verloop.

hhw uit Harlingen

 

Daar ben ik nog niet van overtuigd. De Friese taal wordt meer en meer vertegenwoordigd op Wikipedia en binnenkort bij Google Translate, waardoor de toegankelijkheid toeneemt. Bovendien is het niet zo dat jongeren de taal niet willen spreken of schrijven, dus ik verwacht dat het Fries nog wel wat langer zal bestaan, in welke hoedanigheid dan ook.

rypster95 uit Dronrijp

 

Ik vraag het me af..........we spreken elkaar over 50 jaar weer:)

hhw uit Harlingen

 

Leuk bestjit net is Moai Baby bestjit net is Poppe

dorus uit Kropswolde

 

Net foutleaz skriuwe kinne is noch gjin reden om it te besykjen.dan doe net in minske net wer wat skriuwe kinne

wastobbe uit Burgum

 

Heel verstandig van W

kaster uit Appelscha

 

Voor het geven van een reactie op bovenstaand nieuwsartikel dient u eerst in te loggen.

Log in

Nog geen account? Meld je gratis aan