MINDER SCHADE NA JAARWISSEL
vrijdag 21 januari 2005 Buitenpost
 

Met 13.000 euro is de schade die tijdens de
jaarwisseling in Achtkarspelen is ontstaan met
ruim 3.000 euro afgenomen. De gemeente heeft de
balans opgemaakt en hieruit blijkt dat de schade
in vergelijking tot vorig jaar is afgenomen. In
2004 was de schade ondanks de rustige jaarwissel
veel hoger als de voorgaande jaren.

De gemeente Achtkarspelen wil ondernemers wel
gaan verbieden om bedrijfsafval beschikbaar te
stellen voor vreugdevuren. De jeugd gebruikt
bijvoorbeeld vaak veel pallets om in brand te
steken. Overigens werden tijdens de jaarwissel
ook vele beschikbare goederen ongevraagd uit
tuinen in de buurt gehaald voor het vreugdevuur.
Veelal hebben bewoners geen aangifte gedaan en
zijn deze kosten waarschijnlijk niet meegerekend
in de balans van de gemeente Achtkarspelen.