VEILIGHEID IN GORREDIJK MOET BETER
donderdag 16 december 2004 Gorredijk
 

Op dinsdagavond 14 december hebben politie,
dorpswachten en de gemeente Opsterland gepraat
over de invulling van een veiligheidsplan voor
Gorredijk. Er werd gesproken over onveilige
situaties qua criminaliteit, overlast en de
verkeersveiligheid. Ook is er onder leiding van
burgemeester Heldoorn gesproken over welke
concrete acties de leefbaarheidsproblemen
kunnen aanpakken. Wie dat doet en wanneer.

De gemeente Opsterland verwerkt de resultaten
van de avond in het veiligheidsplan en een
bijbehorend uitvoeringsprogramma. Naar
verwachting kan het college van B&W begin
volgend jaar het plan vaststellen en kan er
gestart worden met eventuele acties uit het
uitvoeringsprogramma.

Naast Gorredijk worden andere dorpen ook onder
de loep genomen. Gorredijk is na Ureterp het
tweede dorp dat een veiligheidsplan krijgt. In
2005 zal de politie en gemeente ook samen met de
dorpen Beetsterzwaag, Olterterp en Bakkeveen
dergelijke veiligheidsplannen en uitvoerings-
programma's ontwikkelen. Het doel is dat het
aantal inwoners in de dorpen met onveiligheids-
gevoelens zal afnemen van 16,9% in 2001 naar
naar 15% in 2007.